Joomla extensions and Joomla templates by JoomlaShine.com
„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”
 • Magyar
 • In English
 • Español
English French German Italian Portuguese Russian Spanish

 

nea 

 Szechenyi2020 logo

 

bort

 

Erasmus logo

letöltés

celteruletkatalogus

 hvs2011

naturamalogomod1

Dabas és Térsége Kézműves Egyesület

hvs2

Magyar Agrarkamara

vadonleso_large

oktkGPF_MEDOC
Kezdőlap
Banner
Pályázati felhívás sporttevékenységek támogatására PDF Print E-mail

There are no translations available.

Pályázati felhívás sporttevékenységek támogatásáraPályázati felhívás szabadidős-, sport-, versenysport rendezvények, sporttáborok, ifjúsági programok támogatására.


Tisztelt Érintettek!

Dabas Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága (HB) 19/2011. (II. 16.) sz. határozata alapján költségvetési kerete terhére pályázatot ír ki összesen 1 465 000 Ft-ig, az alábbi kategóriákban az alábbi keretösszegek erejéig:
- Szabadidős-, sport rendezvényekre: 600 000 Ft.  - Versenysport rendezvényekre: 400 000 Ft. -  Sporttáborok támogatására: 200 000 Ft.  - Ifjúsági programok támogatása: 265 000 Ft.

A pályázat célja a dabasi sportegyesületek rendezvényeinek, kezdeményezéseinek, programjainak, versenyeinek, a sporttáboroknak, az ifjúsági programoknak a támogatása. A pályázat keretében támogatás nyújtható a programok megvalósításához szükséges dologi kiadások biztosításához.

1. Pályázni különösen az alábbi célokra lehet:
 • egyesület által szervezett egészségmegőrző program és szabadidő és sportrendezvények támogatása;
 • utánpótlás-nevelés támogatása, sportegyesület által szervezett hazai verseny és edzőtábor, amely az utánpótlás korú sportolók felkészülését segíti elő;
 • versenysport támogatása, sportegyesület által szervezett hazai verseny és edzőtábor, amely a felnőtt sportolók felkészülését segíti elő;
 • nevelési-oktatási intézmények által szervezett sporttáborok, kirándulások, táborok támogatása;
 • egyéb, a lakosság és különösen az ifjúság egészségmegőrzésének javítását célzó programok (sportesemények, drogprevenció, környezetvédelem, bűnmegelőzés stb) támogatása

2. A pályázaton igényelhető támogatás formája és összege:

A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek folyósítása a Támogatási Szerződés szerint egy összegben a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül történik. A pályázat keretében legfeljebb 150.000 Ft, azaz százötven forint igényelhető. Egy pályázó egy kategóriában csak egy pályázatot nyújthat be.

3. Pályázatot nyújthatnak be:

 • dabasi sportegyesületek, sportklubok, dabasi sportszervezetek, akik sportolói közösségek számára szolgáltatásokat, programokat biztosítanak,
 • egyéb dabasi szervezetek, intézmények, akik sporttal kapcsolatos tevékenységet vállaltak fel létesítő okiratukban, vagy más, az alapszabállyal/alapító okirattal egyenértékű dokumentumban a sport ügyet kiemelt célként jelenítik meg,
 • dabasi nevelési-oktatási intézmények

Nem bejegyzett dabasi civil szervezetek, dabasi illetőségű egyéni pályázók (sportolók, magánszemélyek) csak abban az esetben vehetnek részt a pályázatban, ha valamely intézmény, bejegyzett sportegyesület vagy sportszervezet szervezet felvállalja a pályázat és az elszámolás benyújtását a nevükben. Ebben az estben a benyújtott pályázat nem számít az intézmény, bejegyzett sportegyesület civil szervezet által benyújtott pályázatok közé. Amennyiben alapítvány nyújt be pályázatot, a támogatásról a HB kerete terhére a HB javaslatára Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a sportegyesület teljesítse a 2010. évi tevékenységére vonatkozó adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettségét.

4. A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. március 31.

A pályázatok elbírálásának határideje: soron következő HB ill. azt követő testületi ülés. A HB - a beérkező pályázatok függvényében – az egyes pályázati kategóriákra meghatározott keretösszegeket átcsoportosíthatja.

Pályázni a Bizottság által összeállított adatlapon lehet.

A pályázati adatlaphoz csatolni kell:
 • azt az űrlapot, amelynek segítségével a pályázó nyilatkozni tud összeférhetetlenségéről, illetve érintettségéről a pályázat benyújtásakor (1. sz. Nyilatkozat), valamint
 • amennyiben releváns, azaz az érintettség fennáll, azt az űrlapot (2. Közzétételi kérelem), amelynek segítségével a pályázó a pályázat benyújtásakor - vagy ha az érintettség a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, az ettől számított 8 munkanapon belül - kezdeményezni tudja érintettségének közzétételét.
Az Adatlap, a Nyilatkozat és Közzétételi kérelem letölthető a www.dabas.hu weboldalról, az Önkormányzat/Pályázatok menüpont alatt, illetve nyomtatott formában rendelkezésre áll a Polgármesteri Hivatal (2370 Dabas, Szent István tér 1/b.) 215-ös irodájában és ügyfélszolgálatán.

A pályázatokat egy nyomtatott példányban kell leadni a Polgármesteri Hivatal (2370 Dabas, Szent István tér 1/b.) 215-ös irodájában, illetve amennyiben a pályázó rendelkezik Internet eléréssel, köteles azt megküldeni az This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. címre.

A pályázatok elbírálásánál a Humánerőforrás Bizottság az alábbi szempontok alapján mérlegel:
 • a rendezvény jellege, résztvevők száma,
 • a rendezvény hagyománnyal bír vagy sem,
 • helyi, megyei vagy országos szintű kommunikációs jelentőséggel bír-e,
 • a rendezvény által megszólított résztvevők köre, érintettek létszáma,
 • pályázók együttműködése,
 • önrész biztosítása a pályázathoz,
 • a pályázatban szereplő program egészségmegőrző jellege, szervezettsége, újszerűsége,
 • esélyegyenlőség biztosítása

A pályázó, amennyiben a HB támogatásban részesíti, köteles eleget tenni Dabas Város Önkormányzata Támogatási Szabályzatában meghatározott elszámolási kötelezettségének, melyről tájékoztatást kap. A pályázó köteles továbbá tűrni a pályázati cél megvalósításának Támogatási szabályzatban foglalt ellenőrzését.
Amennyiben a pályázó a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, a következő pályázati fordulóból kizárható.

A pályázatok megírásához sok sikert kívánunk!

Dabas, 2011. február 28.                                                                                    

Pásztor Gergely s.k. Kuli Imre s.k.
HB elnöke                                                                          HB alelnöke
Share
 

Vészhelyzetet hirdetett a kormány

LINC 2019 – Parnu, Észtország

Erasmus Catalyst 2017

HFS Fórumok

Minden jog fenntartva.
Az oldalainkon közölt tartalom újraközlése
és sokszorosítása csak tartalmi és formai
módosítás nélkül engedélyezett.

© Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
Felelős szerkesztő: Rácz Judit, munkaszervezet vezető racz.judit@leaderkontakt.hu