Joomla extensions and Joomla templates by JoomlaShine.com
„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”
 • Magyar
 • In English
 • Español
English French German Italian Portuguese Russian Spanish

 

nea 

 Szechenyi2020 logo

 

bort

 

Erasmus logo

letöltés

celteruletkatalogus

 hvs2011

naturamalogomod1

Dabas és Térsége Kézműves Egyesület

hvs2

Magyar Agrarkamara

vadonleso_large

oktkGPF_MEDOC
Banner
PDF Print E-mail

There are no translations available.

A  terület fejlődése érdekében végrehajtott legkiemelkedőbb projektek (környezetvédelem, területi minőség, természeti és kulturális örökség, helyi termékek  - területén)

A helyi gazdaság hatékonyságának, versenyképességének növelése és diverzifikálása

 • A homokhátsági körülmények között fenntartható, innovatív és diverzifikált agrárgazdálkodás (bemutatótelep - őshonos növények, állatok-, homoki növények meg/visszatelepítése -akác, szőlő-, tanyasi gazdaságok fejlesztésének támogatása)
 • Megújuló, alternatív energiaforrások hasznosítását célul kitűző kisprojektek megvalósításának támogatása
 • Helyi mikro-, kisvállalkozások fejlesztése, különös tekintettel a helyi termék- és szolgáltatásfejlesztésre (népi mesterségek, biotermékek), helyi áruk helyi piacon való értékesítésének elősegítése

Vonzásadottságokhoz alkalmazkodó fenntartható turizmusfejlesztés

 • Helyi adottságokon alapuló értékmegőrző turizmus fejlesztése, turisztikai programcsomagok és élményláncok kialakítása (pl. kulturális és lovas programok, ökoturizmus, kerékpáros turizmus)

 • A turisztikai fogadóbázis, szálláshely-kínálat differenciált bővítése, fejlesztése és a kapcsolódó szolgáltatások minőségi színvonalának emelése

 • Helyi, térségi, országos és nemzetközi jelentőségű turisztikai adottságok, kulturális programok és az azok hátteréül szolgáló intézmények (pl. tájház, kulturális és építészeti örökség, szellemi  műhelyek, helyszínek) fejlesztése, kiépítése

 • Egységes térségi arculat kialakítása és az ehhez kapcsolódó turisztikai marketing fejlesztése

Egészségmegőrzés térségi elősegítése

 • Mentálhigiénés zavarok megelőzése (mentálhigiénés primer prevenció)
 • Egészségtudatos életmód fejlesztése és beépítése a mindennapokba különös tekintettel a hátrányos helyzetű csoportokra
 • Az egészségmegőrzés, a sport, a szabadidős tevékenységek és a rekreáció infrastruktúrájának fejlesztése
 • Preventív szűrőakciók és felvilágosító kampányok, táv-egészségügyi szolgáltatások kialakítása

Környezet megóvása, védelme

 • A Felső-Homokhátság vízmegtartó erejének javítása, a kiszáradt tavak revitalizációja, az élő vizek védelme és többcélú hasznosítása
 • Környezeti és természeti értékek megőrzése; Őshonos állatok és növényzet védelme
 • Az épített és a lakókörnyezet értékeinek védelme és a gazdasági, infrastrukturális értékek megőrzését szolgáló önkormányzati, non-profit és vállalkozói együttműködés serkentése
 • A lakosság hulladékkezelési ismereteinek bővítése, az illegális hulladéklerakók felszámolása

A helyi társadalom megújulásának elősegítése

 • A felelősen gondolkodó és cselekvő fiatalok (polgárok) képzése, közéleti aktivitásának növelése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának erősítése
 • A hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiacra való visszajutását segítő programok támogatása

Nemzeti és nemzetiségi identitástudat fejlesztése, közösségek közötti kapcsolatépítés

 • Határon túli kistérségi és testvértelepülési kapcsolatok ápolásának elősegítése
 • Kulturális hagyományok, rendezvények támogatása (nemzeti és etnikai kisebbségek hagyományőrző tevékenységének támogatása, identitástudatuk megőrzésének elősegítése, kutatások, kiadványok támogatása
 • Belföldi és nemzetközi LEADER-kapcsolatok megteremtése

Térségen belüli közlekedési feltételek javítása

 • Helyi- és helyközi közösségi közlekedés megteremtése, tanyavilág bekapcsolása a helyi és helyközi közlekedésbe
 • Településközpontok, közintézmények megközelíthetőségének és a közlekedésbiztonság javítása
 • Kerékpárutak fejlesztése
Share
 

LINC 2019 – Parnu, Észtország

Új esély - Komplex fejlesztési program Tatárszentgyörgyön

Erasmus Catalyst 2017

HFS Fórumok

Minden jog fenntartva.
Az oldalainkon közölt tartalom újraközlése
és sokszorosítása csak tartalmi és formai
módosítás nélkül engedélyezett.

© Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
Felelős szerkesztő: Rácz Judit, munkaszervezet vezető racz.judit@leaderkontakt.hu