Joomla extensions and Joomla templates by JoomlaShine.com
„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”
 • Magyar
 • In English
 • Español
English French German Italian Portuguese Russian Spanish

 

nea 

 Szechenyi2020 logo

 

bort

 

Erasmus logo

letöltés

celteruletkatalogus

 hvs2011

naturamalogomod1

Dabas és Térsége Kézműves Egyesület

hvs2

Magyar Agrarkamara

vadonleso_large

oktkGPF_MEDOC
Kezdőlap LEADER pályázatok Helytörténeti rendezvények
Banner
Helytörténeti rendezvények PDF Print E-mail

There are no translations available.

Támogatás vehető igénybe: Egyes települések jellemző történelmi korszakait, települési és történelmi hagyományait bemutató rendezvényre.

Célterület azonosító:
1 003 224
HACS neve:
Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület
Jogcím:
Rendezvény
Célterület megnevezése:
Helytörténeti rendezvények

I. Fogalom magyarázat

-

II. Támogatás vehető igénybe

Egyes települések jellemző történelmi korszakait, települési és történelmi hagyományait bemutató rendezvényre.

III. Támogatható tevékenységek

A települések történelmi hagyományait bemutató rendezvény szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó költségek.

IV. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 500 eurónak megfelelő forintösszeg.

Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 1 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

A támogatás mértéke egyéb területen az összes elszámolható kiadás:

 • Egyéni vállalkozó esetében 40 %-a
 • Egyházak esetében 100 %-a
 • Magánszemély esetében 40 %-a
 • Mikro-kis-közép vállalkozás esetében 40 %-a
 • Non-profit szervezetek esetében 100 %-a
 • Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100 %-a

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013 -as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb területen 25 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek

-

VI. Egyéb tárgyi feltételek

-

VII. Jogosult települések

A támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:

Bugyi;  Csévharaszt;  Dabas;  Hernád;  Inárcs;  Pusztavacs;  Kakucs;  Örkény;  Tatárszentgyörgy;  Táborfalva;  Újhartyán;  Vasad;  Újlengyel;

VIII. Elszámolható kiadások

● a) rendezvény költségei:

● aa) fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak;

● ab) sátrak, szabadtéri bemutatóhelyek, egészségügyi mobil eszközök bérlési és telepítési költségei;

● ac) eszköz-, terembérlet, és helyszínbérlés költségei;

● ad) helyi termékbemutató költségei (hostessek költsége, alapanyag);

● af) a köz és egészségbiztonsággal kapcsolatos kötelezettséget teljesítésének költsége;

● ag) a rendezvény érdekében felmerülő szárazföldi személy és teherszállítási szolgáltatás;

● ah) étel -, italfogyasztás;

● b) marketing tevékenység:

● ba) meghívók, hirdetések költségei;

● bb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei; (adatgyűjtés költségei; adatbázis-használati jog költségei; szerkesztés költségei; nyomdai költségek;terjesztés költségei; fotó és grafikai költségek;)

● bc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;

● bd) kiállítások részvételi költségei;

● be) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);

● bf) kapcsolattartás költségei (kommunikációs költség: telefon, és postaköltség, az internet havi díját nem tartalmazza);

● c) infrastruktúra-fejlesztés:

● ca) tereprendezés;

● cb) elektronikus hálózatra történő csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;

● d) eszközbeszerzés: a rendezvény lebonyolításához szükséges, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis értékű tárgyi eszköz;

● e) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;

● fotók, hanganyagok, helytörténeti filmek, fotók, dokumentumok jogdíjai

IX. Pontozási szempontok


Ssz. Értékelési szempont Pontszám Ellenőrzés módja
1. A programba bevont települések száma a HACS működési területéről 15 részletes programterv településenként a pályázat mellékletét képezi
2. A várható résztvevők száma a rendezvényen településenként/alkalmanként 10 pénzügyi terv alapján és a részletes programterv alapján
3. Helyi műveszeti és alkotócsoportok részvétele és bevonása a programba 15 előzetes együttműködési megállapodások mellékletként a pályázatban
4. Helyi szolgáltatók bevonása a program megvalósításába 15 előzetes együttműködési megállapodások mellékletként a pályázatban
5. A program megvalósítása az önkormányzati, a civil és a vállalkozói szektor bevonásával történik 10 előzetes együttműködési megállapodások mellékletként a pályázatban

X. Részpontámok pontozási szempontonként

Ssz. Értékelési szempont Részpontszám megnevezés Részpontszám
1. A programba bevont települések száma a HACS működési területéről Tizenegy-tizenhárom érintett település 15
2. A programba bevont települések száma a HACS működési területéről hét-tíz érintett település 10
3. A programba bevont települések száma a HACS működési területéről négy-hat érintett település 5
4. A programba bevont települések száma a HACS működési területéről egy-három település 0
5. A várható résztvevők száma a rendezvényen településenként/alkalmanként 2501 fő felett 10
6. A várható résztvevők száma a rendezvényen településenként/alkalmanként 1001-2500 fő 8
7. A várható résztvevők száma a rendezvényen településenként/alkalmanként 501-1000 fő 5
8. A várható résztvevők száma a rendezvényen településenként/alkalmanként 500 fő alatt 0
9. Helyi műveszeti és alkotócsoportok részvétele és bevonása a programba 11-13 érintett településről (13) 15
10. Helyi műveszeti és alkotócsoportok részvétele és bevonása a programba hét-tíz érintett település 10
11. Helyi műveszeti és alkotócsoportok részvétele és bevonása a programba négy-hat érintett település 5
12. Helyi műveszeti és alkotócsoportok részvétele és bevonása a programba egy-három település 0
13. Helyi szolgáltatók bevonása a program megvalósításába hét-tíz helyi szolgáltató bevonása esetén 15
14. Helyi szolgáltatók bevonása a program megvalósításába öt-hat helyi szolgáltató bevonása esetén 10
15. Helyi szolgáltatók bevonása a program megvalósításába három-négy helyi szolgáltató esetén 5
16. Helyi szolgáltatók bevonása a program megvalósításába kettő vagy annál kevesebb helyi szolgáltató esetén 0
17. A program megvalósítása az önkormányzati, a civil és a vállalkozói szektor bevonásával történik mindhárom szektor bevonásával 10
18. A program megvalósítása az önkormányzati, a civil és a vállalkozói szektor bevonásával történik két szektor bevonása esetén 5
19. A program megvalósítása az önkormányzati, a civil és a vállalkozói szektor bevonásával történik egy szektor bevonása esetén 0

XI. Jogkövetkezmények

Amennyiben az elszámolható kiadások teljesülésének mértéke az 50 %-ot nem éri el a kifizetett támogatás jogosulatlanul kifizetett támogatásnak minősül. Az ügyfél a jogosulatlanul igénybe vett támogatást kimondó határozatát követő 3 évig az EMVA társfinanszírozásban nem vehet igénybe támogatást. A vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén a támogatást vissza kell fizetni.

XII. Csatolandó mellékletek

Előzetes programterv, Együttműködési megállapodások

Letölthető formanyomtatvánok:

Az MVH regisztrációhoz az alábbi adatok, dokumentumok szükségesek:
 • Adószám/ azonosító,
 • Statisztikai számjel (cég, szervezet, egyéni vállalkozó esetén!!)
 • Egyéni vállalkozói ig. szám (ha van)
 • Vállalkozás kezdetének dátuma
 • Bankszámlaszám, a bankszámla szerződés másolata!!!
 • Cégkivonat –cégnél
 • Alapító okirat másolata –szervezetnél
 • Egyéni vállalkozó bejelentő lap másolata–egyéni vállalkozó esetén
 • Aláírási címpéldány (cég, szervezet)
A regisztrációs lapot és a mellékleteket a területileg illetékes MVH-hoz postai úton juttatja el az ügyfél.

22.melléklet: G002 Kitöltési útmutató [pdf]

További formanyomtatványok:
Kitöltési útmutató - vállalkozókkal kötött együttműködési megállapodáshoz
Támogatások részletes feltételei:

Kapcsolódó linkek:
Share
 
Minden jog fenntartva.
Az oldalainkon közölt tartalom újraközlése
és sokszorosítása csak tartalmi és formai
módosítás nélkül engedélyezett.

© Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
Felelős szerkesztő: Rácz Judit, munkaszervezet vezető racz.judit@leaderkontakt.hu