Joomla extensions and Joomla templates by JoomlaShine.com
„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”
 • Magyar
 • In English
 • Español
English French German Italian Portuguese Russian Spanish

 

nea 

 Szechenyi2020 logo

 

bort

 

Erasmus logo

letöltés

celteruletkatalogus

 hvs2011

naturamalogomod1

Dabas és Térsége Kézműves Egyesület

hvs2

Magyar Agrarkamara

vadonleso_large

oktkGPF_MEDOC
Kezdőlap LEADER pályázatok Hagyományőrző tevékenység bemutatása rendezvenyéken, térségi művészeti találkozó létrehozása
Banner
Hagyományőrző tevékenység bemutatása rendezvenyéken, térségi művészeti találkozó létrehozása PDF Print E-mail

There are no translations available.

Támogatás vehető igénybe: A kulturális hagyományok megőrzése, átörökítése céljából térségi és térségen kívüli programok szervezésére, táncház programok, helyi kézműves termékek bemutatásának és forgalmazásának biztosítására, kézműves piacok lebonyolítására.

Célterület azonosító:
1 013 692
HACS neve:
Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület
Jogcím:
Rendezvény
Célterület megnevezése:
Hagyományőrző tevékenység bemutatása rendezvenyéken, térségi művészeti találkozó létrehozása

I. Fogalom magyarázat

Hagyományos rendezvény: a népi életformához kapcsolódó, olyan rendezvény, amely feleleveníti, vagy évről évre életben tartja a térségre jellemző népi kultúrát, gazdasági munkához, hagyományos ünnepekhez, jeles napokhoz és a kézművességhez kapcsolódó szokásokat

II. Támogatás vehető igénybe

A kulturális hagyományok megőrzése, átörökítése céljából térségi és térségen kívüli programok szervezésére, táncház programok, helyi kézműves termékek bemutatásának és forgalmazásának biztosítására, kézműves piacok lebonyolítására.

III. Támogatható tevékenységek

A működő hagyományőrző csoportok munkájának szakmai segítésére, rendezvények, fellépési lehetőségek biztosítására és megszervezésére mind a térségen belül, mind a térségen kívül. Nem támogatható a nemzetiségi hagyományőrző tevékenységek bemutatása. Hagyományőrző csoportok, civil szervezetek kapcsolattartás költségei, tradicionális eszközbeszerzés Marketing tevékenység, eszközbeszerzés, a célterülethez illeszkedő szakmai találkozók szervezése, szakmai konzultáció, rendezvény költségei,

IV. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 800 eurónak megfelelő forintösszeg.

Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 4 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

A támogatás mértéke egyéb területen az összes elszámolható kiadás:

 • Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100 %-a
 • Non-profit szervezetek esetében 100 %-a
 • Egyházak esetén 100%-a

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013 -as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb területen 30 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek

-

VI. Egyéb tárgyi feltételek

-

VII. Jogosult települések

A támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken vaósul meg:

Bugyi;  Csévharaszt;  Dabas;  Hernád;  Inárcs;  Kakucs;  Örkény;  Pusztavacs;  Tatárszentgyörgy;  Táborfalva;  Újhartyán;  Újlengyel;  Vasad;

VIII. Elszámolható kiadások

● a) rendezvény költségei:

● aa) fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak;

● ab) sátrak, szabadtéri bemutatóhelyek, egészségügyi mobil eszközök bérlési és telepítési költségei;

● ac) eszköz-, terembérlet, és helyszínbérlés költségei;

● ad) helyi termékbemutató költségei (hostessek költsége, alapanyag);

● af) a köz és egészségbiztonsággal kapcsolatos kötelezettséget teljesítésének költsége;

● ag) a rendezvény érdekében felmerülő szárazföldi személy és teherszállítási szolgáltatás;

● ah) étel -, italfogyasztás;

● b) marketing tevékenység:

● ba) meghívók, hirdetések költségei;

● bb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei; (adatgyűjtés költségei; adatbázis-használati jog költségei; szerkesztés költségei; nyomdai költségek;terjesztés költségei; fotó és grafikai költségek;)

● bc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;

● bd) kiállítások részvételi költségei;

● be) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);

● bf) kapcsolattartás költségei (kommunikációs költség: telefon, és postaköltség, az internet havi díját nem tartalmazza);

● c) infrastruktúra-fejlesztés:

● ca) tereprendezés;

● cb) elektronikus hálózatra történő csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;

● d) eszközbeszerzés: a rendezvény lebonyolításához szükséges, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis értékű tárgyi eszköz;

● e) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;

színpadi fény- és hangtechnikai szolgáltatások igénybevétele

IX. Pontozási szempontok

Ssz. Értékelési szempont Pontszám Ellenőrzés módja
1. A programba bevont települések száma a HACS működési területéről 15 részletes programterv településenként a pályázat mellékletét képezi
2. A várható résztvevők száma a rendezvényen településenként/alkalmanként 10 pénzügyi terv alapján és a részletes programterv alapján, nyilatkozat a várható résztvevők számáról
3. Helyi műveszeti és alkotócsoportok részvétele és bevonása a programba 15 előzetes együttműködési megállapodások mellékletként a pályázatban
4. Helyi szolgáltatók bevonása a program megvalósításába (HACS területén) 15 előzetes együttműködési megállapodások mellékletként a pályázatban
5. A program megvalósítása az önkormányzati, a civil és a vállalkozói szektor bevonásával történik 10 előzetes együttműködési megállapodások mellékletként a pályázatban

X. Részpontámok pontozási szempontonként

Ssz. Értékelési szempont Részpontszám megnevezés Részpontszám
1. A programba bevont települések száma a HACS működési területéről 11-13 érintett település 15
2. A programba bevont települések száma a HACS működési területéről hét-tíz érintett település 10
3. A programba bevont települések száma a HACS működési területéről négy-hat érintett település 5
4. A programba bevont települések száma a HACS működési területéről egy-három település 0
5. A várható résztvevők száma a rendezvényen településenként/alkalmanként 251 fő felett 10
6. A várható résztvevők száma a rendezvényen településenként/alkalmanként 101-250 fő 8
7. A várható résztvevők száma a rendezvényen településenként/alkalmanként 51-100 fő 5
8. A várható résztvevők száma a rendezvényen településenként/alkalmanként 50 fő alatt 0
9. Helyi műveszeti és alkotócsoportok részvétele és bevonása a programba 11-13 érintett településről 15
10. Helyi műveszeti és alkotócsoportok részvétele és bevonása a programba hét-tíz érintett település 10
11. Helyi műveszeti és alkotócsoportok részvétele és bevonása a programba négy-hat érintett település 5
12. Helyi műveszeti és alkotócsoportok részvétele és bevonása a programba egy-három település 0
13. Helyi szolgáltatók bevonása a program megvalósításába (HACS területén) hét-tíz helyi szolgáltató bevonása esetén 15
14. Helyi szolgáltatók bevonása a program megvalósításába (HACS területén) öt-hat helyi szolgáltató bevonása esetén 10
15. Helyi szolgáltatók bevonása a program megvalósításába (HACS területén) három-négy helyi szolgáltató esetén 5
16. Helyi szolgáltatók bevonása a program megvalósításába (HACS területén) kettő vagy annál kevesebb helyi szolgáltató esetén 0
17. A program megvalósítása az önkormányzati, a civil és a vállalkozói szektor bevonásával történik mindhárom szektor bevonásával 10
18. A program megvalósítása az önkormányzati, a civil és a vállalkozói szektor bevonásával történik két szektor bevonása esetén 5
19. A program megvalósítása az önkormányzati, a civil és a vállalkozói szektor bevonásával történik egy szektor bevonása esetén 0

XI. Jogkövetkezmények

Amennyiben az elszámolható kiadások teljesülésének mértéke az 50 %-ot nem éri el a kifizetett támogatás jogosulatlanul kifizetett támogatásnak minősül. Az ügyfél a jogosulatlanul igénybe vett támogatást kimondó határozatát követő 3 évig az EMVA társfinanszírozásban nem vehet igénybe támogatást. A vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén a támogatást vissza kell fizetni.

XII. Csatolandó mellékletek

Előzetes programterv Együttműködési megállapodások

Letölthető formanyomtatvánok:


Az MVH regisztrációhoz az alábbi adatok, dokumentumok szükségesek:
 • Adószám/ azonosító,
 • Statisztikai számjel (cég, szervezet, egyéni vállalkozó esetén!!)
 • Egyéni vállalkozói ig. szám (ha van)
 • Vállalkozás kezdetének dátuma
 • Bankszámlaszám, a bankszámla szerződés másolata!!!
 • Cégkivonat –cégnél
 • Alapító okirat másolata –szervezetnél
 • Egyéni vállalkozó bejelentő lap másolata–egyéni vállalkozó esetén
 • Aláírási címpéldány (cég, szervezet)
A regisztrációs lapot és a mellékleteket a területileg illetékes MVH-hoz postai úton juttatja el az ügyfél.

22.melléklet: G002 Kitöltési útmutató [pdf]

További formanyomtatványok:
Kitöltési útmutató - vállalkozókkal kötött együttműködési megállapodáshoz


Támogatások részletes feltételei:


Kapcsolódó linkek:
Share
 
Minden jog fenntartva.
Az oldalainkon közölt tartalom újraközlése
és sokszorosítása csak tartalmi és formai
módosítás nélkül engedélyezett.

© Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
Felelős szerkesztő: Rácz Judit, munkaszervezet vezető racz.judit@leaderkontakt.hu