Joomla extensions and Joomla templates by JoomlaShine.com
„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”
 • Magyar
 • In English
 • Español
English French German Italian Portuguese Russian Spanish

 

nea 

 Szechenyi2020 logo

 

bort

 

Erasmus logo

letöltés

celteruletkatalogus

 hvs2011

naturamalogomod1

Dabas és Térsége Kézműves Egyesület

hvs2

Magyar Agrarkamara

vadonleso_large

oktkGPF_MEDOC
Kezdőlap LEADER pályázatok Stresszkezelő tréningek, egészségtudatos életmód kampány, életvezetési tanácsadó programok lebonyolítása
Banner
Stresszkezelő tréningek, egészségtudatos életmód kampány, életvezetési tanácsadó programok lebonyolítása PDF Print E-mail

There are no translations available.

Támogatás vehető igénybe:  Egészségügyi felvilágosító kampányok, életvezetési tanácsadó programok egészségtudatos táplálkozást népszerűsítő kampányok lebonyolítására, melyek többoldalú együttműködés révén valósulnak meg. Minta értékű gyakorlatok bemutatása, segítő csoportok létrehozására.

Célterület azonosító:
1 010 248
HACS neve:
Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület
Jogcím:
Rendezvény
Célterület megnevezése:
Stresszkezelő tréningek, egészségtudatos életmód kampány, életvezetési tanácsadó programok lebonyolítása

I. Fogalom magyarázat

-

II. Támogatás vehető igénybe

Egészségügyi felvilágosító kampányok, életvezetési tanácsadó programok egészségtudatos táplálkozást népszerűsítő kampányok lebonyolítására, melyek többoldalú együttműködés révén valósulnak meg. Minta értékű gyakorlatok bemutatása, segítő csoportok létrehozására.

III. Támogatható tevékenységek

A tréningek, tanácsadások előadások rendezvényekkel kapcsolatos költségeinek igénybevétele, kapcsolattartás költsége, és az egészséges életmód fontosságát hangsúlyozó, felvilágosító kiadványok marketing anyagok elkészítése.

IV. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 1 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 4 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

A támogatás mértéke egyéb területen az összes elszámolható kiadás:

 • Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100 %-a
 • Non-profit szervezetek esetében 100 %-a
 • Egyház esetében 100%
 • Egyéni vállalkozó esetében 60 %-a
 • Magánszemély esetében 60 %-a
 • Mikro-kis-közép vállalkozás esetében 60 %-a

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013 -as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb területen 97 500 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek

A pályázó vagy alkalmazottja oktatási, egészségügyi szakirányú végzettséggel, szakmai képesítéssel kell rendelkezzen, vagy felsőfokú "segítőfoglalkozású" pszichológus, orvos, szociális munkás, szociálpedagógus legyen.

VI. Egyéb tárgyi feltételek

-

VII. Jogosult települések

A támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken vaósul meg:

Bugyi;  Csévharaszt;  Dabas;  Hernád;  Inárcs;  Kakucs;  Örkény;  Pusztavacs;  Tatárszentgyörgy;  Táborfalva;  Újhartyán;  Újlengyel;  Vasad;

VIII. Elszámolható kiadások

a) rendezvény költségei:

● aa) fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak;

● ab) sátrak, szabadtéri bemutatóhelyek, egészségügyi mobil eszközök bérlési és telepítési költségei;

● ac) eszköz-, terembérlet, és helyszínbérlés költségei;

● ad) helyi termékbemutató költségei (hostessek költsége, alapanyag);

● af) a köz és egészségbiztonsággal kapcsolatos kötelezettséget teljesítésének költsége;

● ag) a rendezvény érdekében felmerülő szárazföldi személy és teherszállítási szolgáltatás;

● ah) étel -, italfogyasztás;

● b) marketing tevékenység:

● ba) meghívók, hirdetések költségei;

● bb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei; (adatgyűjtés költségei; adatbázis-használati jog költségei; szerkesztés költségei; nyomdai költségek;terjesztés költségei; fotó és grafikai költségek;)

● bc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;

● bd) kiállítások részvételi költségei;

● be) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);

● bf) kapcsolattartás költségei (kommunikációs költség: telefon, és postaköltség, az internet havi díját nem tartalmazza);

● c) infrastruktúra-fejlesztés:

● ca) tereprendezés;

● cb) elektronikus hálózatra történő csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;

● d) eszközbeszerzés: a rendezvény lebonyolításához szükséges, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis értékű tárgyi eszköz;

● e) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;

IX. Pontozási szempontok

Ssz. Értékelési szempont Pontszám Ellenőrzés módja
1. Helyi oktatási intézmény bevonása a projektbe 10 előzetes együttműködési megállapodások mellékletként a pályázatb
2. A programba bevont települések száma a HACS működési területéről 15 részletes programterv településenként a pályázat mellékletét képezi
3. A várható résztvevők száma a programban településenként/alkalmanként 10 pénzügyi terv alapján és a részletes programterv alapján
4. Szakmai segítő szervezetek, előadók bevonása a programba 15 előzetes együttműködési megállapodások mellékletként a pályázatban
5. Helyi szolgáltatók bevonása a program megvalósításába 15 előzetes együttműködési megállapodások mellékletként a pályázatban
6. A program megvalósítása az önkormányzati, a civil és a vállalkozói szektor bevonásával történik 10 előzetes együttműködési megállapodások mellékletként a pályázatban
7. Hátrányos helyzetűek bevonása a programba létszámarányosan 50 %-nál magasabb 10 részvételi szándéknyilatkozat alapján,

X. Részpontámok pontozási szempontonként

Ssz. Értékelési szempont Részpontszám megnevezés Részpontszám
1. Helyi oktatási intézmény bevonása a projektbe igen 10
2. Helyi oktatási intézmény bevonása a projektbe nem 0
3. A programba bevont települések száma a HACS működési területéről 11-13 érintett település 15
4. A programba bevont települések száma a HACS működési területéről hét-tíz érintett település 10
5. A programba bevont települések száma a HACS működési területéről négy-hat érintett település 5
6. A programba bevont települések száma a HACS működési területéről egy-három település 0
7. A várható résztvevők száma a programban településenként/alkalmanként 51 fő felett 10
8. A várható résztvevők száma a programban településenként/alkalmanként 41-50 fő 8
9. A várható résztvevők száma a programban településenként/alkalmanként 21-40 fő 5
10. A várható résztvevők száma a programban településenként/alkalmanként 20 fő alatt 0
11. Szakmai segítő szervezetek, előadók bevonása a programba igen 15
12. Szakmai segítő szervezetek, előadók bevonása a programba nem 0
13. Helyi szolgáltatók bevonása a program megvalósításába igen 15
14. Helyi szolgáltatók bevonása a program megvalósításába nem 0
15. A program megvalósítása az önkormányzati, a civil és a vállalkozói szektor bevonásával történik mindhárom szektor bevonásával 10
16. A program megvalósítása az önkormányzati, a civil és a vállalkozói szektor bevonásával történik két szektor bevonása esetén 5
17. A program megvalósítása az önkormányzati, a civil és a vállalkozói szektor bevonásával történik egy szektor bevonása esetén 0
18. Hátrányos helyzetűek bevonása a programba létszámarányosan 50 %-nál magasabb igen 10
19. Hátrányos helyzetűek bevonása a programba létszámarányosan 50 %-nál magasabb nem 0

XI. Jogkövetkezmények

Amennyiben az elszámolható kiadások teljesülésének mértéke az 50 %-ot nem éri el a kifizetett támogatás jogosulatlanul kifizetett támogatásnak minősül. Az ügyfél a jogosulatlanul igénybe vett támogatást kimondó határozatát követő 3 évig az EMVA társfinanszírozásban nem vehet igénybe támogatást. A vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén a támogatást vissza kell fizetni.

XII. Csatolandó mellékletek

szakmai képesítést igazoló okiratok másolata, programterv,a tréningről tematikus vázlat együttműködési megállapodások,

Letölthető formanyomtatvánok:


Az MVH regisztrációhoz az alábbi adatok, dokumentumok szükségesek:
 • Adószám/ azonosító,
 • Statisztikai számjel (cég, szervezet, egyéni vállalkozó esetén!!)
 • Egyéni vállalkozói ig. szám (ha van)
 • Vállalkozás kezdetének dátuma
 • Bankszámlaszám, a bankszámla szerződés másolata!!!
 • Cégkivonat –cégnél
 • Alapító okirat másolata –szervezetnél
 • Egyéni vállalkozó bejelentő lap másolata–egyéni vállalkozó esetén
 • Aláírási címpéldány (cég, szervezet)
A regisztrációs lapot és a mellékleteket a területileg illetékes MVH-hoz postai úton juttatja el az ügyfél.

22.melléklet: G002 Kitöltési útmutató [pdf]

További formanyomtatványok:
Kitöltési útmutató - vállalkozókkal kötött együttműködési megállapodáshoz


Támogatások részletes feltételei:


Kapcsolódó linkek:
Share
 
Minden jog fenntartva.
Az oldalainkon közölt tartalom újraközlése
és sokszorosítása csak tartalmi és formai
módosítás nélkül engedélyezett.

© Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
Felelős szerkesztő: Rácz Judit, munkaszervezet vezető racz.judit@leaderkontakt.hu