Joomla extensions and Joomla templates by JoomlaShine.com
„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”
 • Magyar
 • In English
 • Español
English French German Italian Portuguese Russian Spanish

 

nea 

 Szechenyi2020 logo

 

bort

 

Erasmus logo

letöltés

celteruletkatalogus

 hvs2011

naturamalogomod1

Dabas és Térsége Kézműves Egyesület

hvs2

Magyar Agrarkamara

vadonleso_large

oktkGPF_MEDOC
Kezdőlap LEADER pályázatok "Jó szülő" program
Banner
"Jó szülő" program PDF Print E-mail

There are no translations available.

Támogatás vehető igénybe: Leendő és gyakorló szülők részére tréningek, előadássorozatok, tanácsadások szervezése, melyek sok embert mozgatnak meg és hathatós segítséget adnak a jó szülővé váláshoz. A program segítse elő és tegye hatékonyabbá a családon belüli kommunikációt. Bevonhatók az általános és középiskolák a programba, jó megoldásokat tudnak nyújtani a civil szervezetek is. A célterület prioritása a hátrányos helyzetűek, illetve romák részvétele a programban.

Célterület azonosító:
1 013 777
HACS neve:
Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület
Jogcím:
Képzés
Célterület megnevezése:
"Jó szülő" program

I. Fogalom magyarázat

-

II. Támogatás vehető igénybe

Leendő és gyakorló szülők részére tréningek, előadássorozatok, tanácsadások szervezése, melyek sok embert mozgatnak meg és hathatós segítséget adnak a jó szülővé váláshoz. A program segítse elő és tegye hatékonyabbá a családon belüli kommunikációt. Bevonhatók az általános és középiskolák a programba, jó megoldásokat tudnak nyújtani a civil szervezetek is. A célterület prioritása a hátrányos helyzetűek, illetve romák részvétele a programban.

III. Támogatható tevékenységek

Tréningek, tanácsadások előadások rendezvényekkel kapcsolatos költségeinek igénybevétele, ezek meghirdetésével valamint a programhoz kötődő kiadványok, marketing tevékenység támogatása, kapcsolattartás költsége.

IV. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 500 eurónak megfelelő forintösszeg.

Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 1 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

A támogatás mértéke egyéb területen az összes elszámolható kiadás:

● Mikro-kis-közép vállalkozás esetében 60 %-a  
● Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100 %-a 
● Non-profit szervezetek esetében 100 %-a  
● Egyházak esetében 100 %-a

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013 -as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb területen 10 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek

A pályázó vagy a program lebonyolításában közreműködő alkalmazottja vagy a vele megbízási jogvisznyban álló személy, oktatási, egészségügyi szakirányú végzettséggel, szakmai képesítéssel kell rendelkezzen, vagy felsőfokú "segítőfoglalkozású": pszichológus, orvos, szociális munkás, pedagógus, szociálpedagógus legyen.

VI. Egyéb tárgyi feltételek

Azon pályázat, programsorozat támogatható, amely legalább hat előadást tartalmaz, a tréning legalább tizenkét foglalkozást kell tartalmazzon. A pályázó a résztvevők körét szakmai szempontok alapján köteles szűrni, kiválasztani.

VII. Jogosult települések

A támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken vaósul meg:

Bugyi;  Csévharaszt;  Dabas;  Hernád;  Inárcs;  Kakucs;  Örkény;  Pusztavacs;  Tatárszentgyörgy;  Táborfalva;  Újhartyán;  Újlengyel;  Vasad;

VIII. Elszámolható kiadások

● a) képzés, oktatás:

● aa) oktatók javadalmazása vállalkozó szerződés, megbízási szerződés és munkaszerződés alapján, valamennyi járulékával együtt;

● ab) képzéshez kapcsolódó anyagköltség (oklevelek, bizonyítványok, tanúsítványok elkészítése, fénymásolás díja, képzés tárgyához kapcsolódó anyagköltség);

● ac) oktatói segédanyagok (jegyzet, CD) költség;

● ad) terembérlet;

● ae) meghívók, szórólapok, kiadványok költségei;

● af) eszközbérlés;

● ag) vizsgával kapcsolatos díjak;

● ah) oktatási tematika elkészítésének költsége;

● b) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;

● c) a képzés lebonyolításhoz szükséges, a 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis értékű tárgyi eszköz beszerzése;

● utazás, szállítás költsége

IX. Pontozási szempontok

Ssz. Értékelési szempont Pontszám Ellenőrzés módja
1. A programba bevont települések száma a HACS működési területéről 15 részletes programterv településenként a pályázat mellékletét képezi
2. A várható résztvevők száma a programban településenként/alkalmanként 10 pénzügyi terv alapján és a részletes programterv alapján
3. Segítő szakmai szervezetek, előadók bevonása a programba 15 előzetes együttműködési megállapodások mellékletként a pályázatban
4. Helyi szolgáltatók bevonása a program megvalósításába 15 előzetes együttműködési megállapodások mellékletként a pályázatban
5. A program megvalósítása az önkormányzati, a civil és a vállalkozói szektor bevonásával történik 10 előzetes együttműködési megállapodások mellékletként a pályázatban
6. Hátrányos helyzetűek bevonása a programba létszámarányosan 50 %-nál magasabb 10 részvételi szándéknyilatkozat alapján,

X. Részpontámok pontozási szempontonként

Ssz. Értékelési szempont Részpontszám megnevezés Részpontszám
1. A programba bevont települések száma a HACS működési területéről Tizenegy-tizenhárom érintett település 15
2. A programba bevont települések száma a HACS működési területéről hét-tíz érintett település 10
3. A programba bevont települések száma a HACS működési területéről négy-hat érintett település 5
4. A programba bevont települések száma a HACS működési területéről egy-három település 0
5. A várható résztvevők száma a programban településenként/alkalmanként 51 fő felett 10
6. A várható résztvevők száma a programban településenként/alkalmanként 41-50 fő 8
7. A várható résztvevők száma a programban településenként/alkalmanként 21-40 fő 5
8. A várható résztvevők száma a programban településenként/alkalmanként 20 fő alatt 0
9. Segítő szakmai szervezetek, előadók bevonása a programba igen 15
10. Segítő szakmai szervezetek, előadók bevonása a programba nem 0
11. Helyi szolgáltatók bevonása a program megvalósításába igen 15
12. Helyi szolgáltatók bevonása a program megvalósításába nem 0
13. A program megvalósítása az önkormányzati, a civil és a vállalkozói szektor bevonásával történik mindhárom szektor bevonásával 10
14. A program megvalósítása az önkormányzati, a civil és a vállalkozói szektor bevonásával történik két szektor bevonása esetén 5
15. A program megvalósítása az önkormányzati, a civil és a vállalkozói szektor bevonásával történik egy szektor bevonása esetén 0
16. Hátrányos helyzetűek bevonása a programba létszámarányosan 50 %-nál magasabb igen 10
17. Hátrányos helyzetűek bevonása a programba létszámarányosan 50 %-nál magasabb nem 0

XI. Jogkövetkezmények

Amennyiben az elszámolható kiadások teljesülésének mértéke az 50 %-ot nem éri el a kifizetett támogatás jogosulatlanul kifizetett támogatásnak minősül. Az ügyfél a jogosulatlanul igénybe vett támogatást kimondó határozatát követő 3 évig az EMVA társfinanszírozásban nem vehet igénybe támogatást. A vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén a támogatást vissza kell fizetni.

XII. Csatolandó mellékletek

Programterv, tematikus vázlat az előadássorozatról, tréning és azok iőpontjainak és helyszíneinek meghatározásával, szakmai képesítést igazoló okiratok másolata, előzetes együttműködési megállapodások a meghívott előadókkal.

Letölthető formanyomtatvánok:


Az MVH regisztrációhoz az alábbi adatok, dokumentumok szükségesek:
 • Adószám/ azonosító,
 • Statisztikai számjel (cég, szervezet, egyéni vállalkozó esetén!!)
 • Egyéni vállalkozói ig. szám (ha van)
 • Vállalkozás kezdetének dátuma
 • Bankszámlaszám, a bankszámla szerződés másolata!!!
 • Cégkivonat –cégnél
 • Alapító okirat másolata –szervezetnél
 • Egyéni vállalkozó bejelentő lap másolata–egyéni vállalkozó esetén
 • Aláírási címpéldány (cég, szervezet)
A regisztrációs lapot és a mellékleteket a területileg illetékes MVH-hoz postai úton juttatja el az ügyfél.

22.melléklet: G002 Kitöltési útmutató [pdf]

További formanyomtatványok:
Kitöltési útmutató - vállalkozókkal kötött együttműködési megállapodáshoz


Támogatások részletes feltételei:


Kapcsolódó linkek:
Share
 
Minden jog fenntartva.
Az oldalainkon közölt tartalom újraközlése
és sokszorosítása csak tartalmi és formai
módosítás nélkül engedélyezett.

© Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
Felelős szerkesztő: Rácz Judit, munkaszervezet vezető racz.judit@leaderkontakt.hu