Joomla extensions and Joomla templates by JoomlaShine.com
„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”
 • Magyar
 • In English
 • Español
English French German Italian Portuguese Russian Spanish

BelépésElfelejtett jelszó
Elfelejtett felhasználónév
Regisztáció

 

nea 

 Szechenyi2020 logo

 

bort

 

Erasmus logo

letöltés

celteruletkatalogus

 hvs2011

naturamalogomod1

Dabas és Térsége Kézműves Egyesület

hvs2

Magyar Agrarkamara

vadonleso_large

oktkGPF_MEDOC
Kezdőlap LEADER pályázatok Belföldi és nemzetközi LEADER-kapcsolatok megteremtése
Hirdetés
Belföldi és nemzetközi LEADER-kapcsolatok megteremtése PDF Nyomtatás E-mail

Támogatás vehető igénybe: A homokhátsági, és más magyarországi és európai akciócsoportok tagjai közötti kapcsolatépítésre, különösen a kapcsolódó közös tevékenységek, projektek vonatkozásában. A helyi közösségek együttműködése révén mindhárom szféra képviselői kapcsolatokat építhetnek ki a Magyarország, és Európa más területeken működő LEADER csoportokkal, üzleti vállalkozásokkal és társadalmi szervezetekkel. Az együttműködés célja a csoportok egymásal való kapcsoaltfelvételének megteremtése, a hosszútávú együttműködések kialakítása, a jól működő fejlesztési módszerek cseréje, információs bázisok létrehozása.

Célterület azonosító:
1 013 784
HACS neve:
Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület
Jogcím:
Térségek közötti és nemzetközi együttműködés
Célterület megnevezése:
Belföldi és nemzetközi LEADER-kapcsolatok megteremtése

I. Fogalom magyarázat

SZAKMAI TEMATIKUS NAP: nem formális képzési forma, amelyen a résztvevők egy adott témát dolgoznak fel meghívott előadók, irányított beszélgetések, műhelymunka (workshop), esetleg egy-egy jó példa helyszínen való tanulmányozásával, közösségi videó készítésével. TANULMÁNYÚT: Külföldi vagy belföldi térségekbe irányuló, jó példák tanulmányozását célzó, előre megtervezett és megszervezett, részletes programtervet követő közösségi utazás. KÖZÖS PROJEKT: Több Leader HACS által megvalósított, azonos/hasonló tematikán alapuló projekt, amelynek alapja a közös problémák megoldására irányuló vagy közös fejlesztési cél érdekében kidolgozott részletes programterv.

II. Támogatás vehető igénybe

A homokhátsági, és más magyarországi és európai akciócsoportok tagjai közötti kapcsolatépítésre, különösen a kapcsolódó közös tevékenységek, projektek vonatkozásában. A helyi közösségek együttműködése révén mindhárom szféra képviselői kapcsolatokat építhetnek ki a Magyarország, és Európa más területeken működő LEADER csoportokkal, üzleti vállalkozásokkal és társadalmi szervezetekkel. Az együttműködés célja a csoportok egymásal való kapcsoaltfelvételének megteremtése, a hosszútávú együttműködések kialakítása, a jól működő fejlesztési módszerek cseréje, információs bázisok létrehozása.

III. Támogatható tevékenységek

Nemzetközi és térségek közötti konferenciák és találkozók szervezése, tanulmányút, szakmai tematikus nap szervezése és lebonyolítása, térségek közötti közös projektek kidolgozása és megvalósítása. A találkozókról készült kiadványok előállítása, dokumentálása és információs kiadványok megjelentetése.

IV. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 2 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 3 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

A támogatás mértéke egyéb területen az összes elszámolható kiadás:

● Magánszemély esetében 60 %-a
● Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 80 %-a 
● Non-profit szervezetek esetében 80 %-a  
● Egyházak esetében 100 %-a
● Mikro-kis-közép vállalkozás esetében 60 %-a
● Egyéni vállalkozó esetében 60 %-a

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013 -as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb területen 20 036 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek

A pályázó által megjelölt együttműködő partner megvalósított, vagy megvalósuló hazai vagy külföldi nyertes LEADER projekt vagy ÚMVP III.-tengely nyertes projekt gazdája.

VI. Egyéb tárgyi feltételek

-

VII. Jogosult települések

A támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken vaósul meg:

Bugyi;  Csévharaszt;  Dabas;  Hernád;  Inárcs;  Kakucs;  Örkény;  Pusztavacs;  Tatárszentgyörgy;  Táborfalva;  Újhartyán;  Újlengyel;  Vasad;

VIII. Elszámolható kiadások

● utazásszervezés költsége.

● a) rendezvény költségei:

● aa) fellépők költségei. előadói tiszteletdíjak;

● ab) sátrak, szabadtéri bemutatóhelyek, egészségügyi mobil eszközök bérlési és telepítési költségei;

● ac) eszköz-, terembérlet, és helyszínbérlés költségei;

● ad) helyi termék bemutató költségei (hostessek költsége, alapanyag);

● ag) étel -, italfogyasztás;

● b) oktatás, képzés költségei:

● ba) oktatók javadalmazása vállalkozó szerződés, megbízási szerződés és munkaszerződés alapján, valamennyi járulékával együtt;

● bb) képzéshez kapcsolódó anyagköltség (oklevelek, bizonyítványok, tanúsítványok elkészítése, fénymásolás díja, képzés tárgyához kapcsolódó anyagköltség);

● bc) oktatói segédanyagok (jegyzet, CD) költség;

● bd) terembérlet;

● be) meghívók;

● bf) eszközbérlés;

● bg) vizsgával kapcsolatos díjak;

● c) kiadványkészítés költségei:

● ca) adatgyűjtés költségei;

● cb) adatbázis-használati jog költségei (pl: térképészeti);

● cc) szerkesztés költségei;

● cd) terjesztés költségei;

● ce) nyomdai költségek;

● cf) fotó és grafikai költségek;

● d) marketing tevékenység költségei:

● da) hirdetés költségei;

● db) kiadványok, szórólapok terjesztésének költségei;

● dc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;

● dd) promóciók költségei;

● de) honlap készítés költsége;

● df) kiállítások részvételi költségei;

● e) kapcsolattartás költségei:

● ea) útiköltség (gépjármű, tömegközlekedés, repülő költség, taxi);

● eb) kommunikációs költség;

● ec) szállás költsége;

● ed) étkezés;

● ee) fordítás, tolmácsolás

IX. Pontozási szempontok

Ssz. Értékelési szempont Pontszám Ellenőrzés módja
1. A progrojektbe bevont települések száma a HACS működési területéről 15 részletes projektterv településenként a pályázat mellékletét képezi, előzetes együttműködési megállapodás alapján
2. A projekt megvalósítása az önkormányzati, a civil és a vállalkozói szektor bevonásával történik 10 előzetes együttműködési megállapodások mellékletként a pályázatban
3. Helyi kulturális és művészeti csoportok bevonása a projektbe 15 előzetes együttműködési megállapodások mellékletként a pályázatban
4. A projektbe bevont oktatási intézmények száma 10 részletes programterv településenként a pályázat mellékletét képezi
5. A pályázó vállalja a helyi média különböző csatornáiban való megjelenést 10 előzetes együttműködési megállapodások a pályázat mellékleteként
6. Helyi szolgáltatók bevonása a program megvalósításába 15 előzetes együttműködési megállapodások mellékletként a pályázatban

X. Részpontámok pontozási szempontonként

Ssz. Értékelési szempont Részpontszám megnevezés Részpontszám
1. A progrojektbe bevont települések száma a HACS működési területéről 11-13 érintett település 15
2. A progrojektbe bevont települések száma a HACS működési területéről hét-tíz érintett település 10
3. A progrojektbe bevont települések száma a HACS működési területéről négy-hat érintett település 5
4. A progrojektbe bevont települések száma a HACS működési területéről egy-három település 0
5. A projekt megvalósítása az önkormányzati, a civil és a vállalkozói szektor bevonásával történik mindhárom szektor bevonásával 10
6. A projekt megvalósítása az önkormányzati, a civil és a vállalkozói szektor bevonásával történik két szektor bevonása esetén 5
7. A projekt megvalósítása az önkormányzati, a civil és a vállalkozói szektor bevonásával történik egy szektor bevonása esetén 0
8. Helyi kulturális és művészeti csoportok bevonása a projektbe igen 15
9. Helyi kulturális és művészeti csoportok bevonása a projektbe nem 0
10. A projektbe bevont oktatási intézmények száma oktatási intézmények bevonásával 10
11. A projektbe bevont oktatási intézmények száma oktatási intézmények bevonása nélkül 0
12. A pályázó vállalja a helyi média különböző csatornáiban való megjelenést igen 10
13. A pályázó vállalja a helyi média különböző csatornáiban való megjelenést nem 0
14. Helyi szolgáltatók bevonása a program megvalósításába hét-tíz helyi szolgáltató bevonása esetén 15
15. Helyi szolgáltatók bevonása a program megvalósításába öt-hat helyi szolgáltató bevonása esetén 10
16. Helyi szolgáltatók bevonása a program megvalósításába három-négy helyi szolgáltató esetén 5
17. Helyi szolgáltatók bevonása a program megvalósításába kettő vagy annál kevesebb helyi szolgáltató esetén 0

XI. Jogkövetkezmények

Amennyiben az elszámolható kiadások teljesülésének mértéke az 50 %-ot nem éri el a kifizetett támogatás jogosulatlanul kifizetett támogatásnak minősül. Az ügyfél a jogosulatlanul igénybe vett támogatást kimondó határozatát követő 3 évig az EMVA társfinanszírozásban nem vehet igénybe támogatást. A vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén a támogatást vissza kell fizetni.

XII. Csatolandó mellékletek

A nyertes LEADER projekt megvalósíthatóságáról szóló támogatási határozat vagy támogatási szerződés másolata és külföldi projekt esetén annak magyar nyelvű fordítása.

Letölthető formanyomtatvánok:


Az MVH regisztrációhoz az alábbi adatok, dokumentumok szükségesek:
 • Adószám/ azonosító,
 • Statisztikai számjel (cég, szervezet, egyéni vállalkozó esetén!!)
 • Egyéni vállalkozói ig. szám (ha van)
 • Vállalkozás kezdetének dátuma
 • Bankszámlaszám, a bankszámla szerződés másolata!!!
 • Cégkivonat –cégnél
 • Alapító okirat másolata –szervezetnél
 • Egyéni vállalkozó bejelentő lap másolata–egyéni vállalkozó esetén
 • Aláírási címpéldány (cég, szervezet)
A regisztrációs lapot és a mellékleteket a területileg illetékes MVH-hoz postai úton juttatja el az ügyfél.

22.melléklet: G002 Kitöltési útmutató [pdf]

További formanyomtatványok:
Kitöltési útmutató - vállalkozókkal kötött együttműködési megállapodáshoz


Támogatások részletes feltételei:


Kapcsolódó linkek:
Share
 
Minden jog fenntartva.
Az oldalainkon közölt tartalom újraközlése
és sokszorosítása csak tartalmi és formai
módosítás nélkül engedélyezett.

© Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
Felelős szerkesztő: Rácz Judit, munkaszervezet vezető racz.judit@leaderkontakt.hu