Joomla extensions and Joomla templates by JoomlaShine.com
„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”
Banner
GY.I.K. PDF Print E-mail
There are no translations available.

1. Gépbeszerzéssel kapcsolatos:

Nem a pályázatban szereplő gép került megvásárlásra, hanem ugyanattól a cégtől egy újabb típus. Ennek az oka az volt, hogy 2008-hoz képest ( amikor a pályázat íródott ) megjelent egy modernebb változat 2009. őszére ( a pályázat eredményhirdetésére ).
Kértünk kontrollárajánlatot egy másik cégtől is és a megvásárolt gép forgalmazójától is. Természetesen az olcsóbb ajánlatot fogadtuk el.
A két árajánlaton kívül szükséges-e csatolni valamilyen indoklást?
Az egyértelmű, hogy a töblet kiadást cégünk fedezte.

Nem, kitöltik a betétlapokat és az árajánlatos tétel bejelentőt az új gép adataival, a Hivatal pedig a gépre a tám. kérelemben megítélt összeg erejéig fizet.

2.Építési beruházással kapcsolatos:

  • A pályázatban szereplő építési engedélyhez képest eltértünk az eredeti elképzelésektől.Az építési terdokumentáció átdolgozásra került és a hatóság által engedélyezésre kerültek a módosítások.Az építési vezető minden módosítást írásban indokolt.Szükséges-e a módosított építési engedélyen kívül más dokumentum az első kifizetési kérelemhez, vagy ez csak az utolsó kérelem esetén szükséges s használatba vételi engedéllyel együtt?

A módosított dokumentációra és indoklásra szükség van, a használatba vételi engedély az, amit majd az utolsó kifizetési kérelemmel kell benyújtani.

  • Azt olvastam még, hogy a támogatási kérelem eredeti műszaki tartalma a hatóság kötelező előírásainak teljesítése érdekében a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napját megelőző harmincadik napig módosítható. Ez azt jelenti, hogy a kifizetési kérelem beadása előtt be kell újra nyújtanunk a módosított tervdokumentációt?

A kifizetési kérelemmel együtt megfelelő.

  • Az építési engedélyben a hatóság előírásaiban szerepel, hogy a használatbavételi engedély kiadásának előfeltétele, hogy az ingatlant csatlakoztatni kell a meglévő ivóvízhálózathoz. Ez olyan váratlan kiadásokat rót ránk, amelyekkel az előzetes tervekben nem számoltunk. Ebben az esetben van-e lehetőség arra, hogy ezekből a kiadásokból számlát nyújthassunk be?

Amennyiben valamelyik munkanembe be tudja sorolni, akkor elszámolható, de az adott munkanemre a támogatási kérelemben elfogadott összeg erejéig kalkulálhat.

  • Természetesen tisztában vagyok vele, hogy a megítélt támogatás összege nem módosítható. Esetünkben arra gondolok, hogy a kiadási tételek közül nem valósul meg például a szellőztető berendezés szerelése ( kiadási tétel azonosító:19; kód 83; ), és ez helyett a hatósági előírásoknak megfelelő számlák kerülnének elszámolásra. Van ilyen cserére, vagy módosításra lehetőség?

Sajnos nincs.

  • A következő kérdésem némileg azonos az előzőhöz: van-e lehetőség arra, hogy a munkanemek között változzanak az elszámolható költségek? Arra gondolok, hogy az építési engedély módosítása kapcsán például több nyílászáróra volt szükség, de kevesebb vasbetonra. ( az egyik az az "Asztalosszerkezetek elhelyezése" katalógusnév alatt szerepel a másik a "helyszíni beton és vasbeton munkák alatt" ) Itt sem változna továbbra sem a támogatás végösszege, csak más kiadásnemben jelentkezne. A törvényben ( 2007.évi XVII.)szerepel, hogy a támogatási határozatban szereplő tételek nem módosíthatók. Ez vonatkozik a támogatási kérelemben meghatározott támogatási alapra, összegre valamint a megvalósítás helyére. Ezek szerint a feltevésem nem helytálló és semmi sem módosítható?

Minden esetben a támogatási kérelem tartalma az irányadó, az egyes munkanemekre elszámolható költség nem változhat (tehát, ha benyújtja a számlát a nyílászárókról, a Hivatal a támogatási kérelemnek helyt adó határozatban foglalt elszámolható kiadást veszi alapul a kifizetéshez).

  • A számla kiállításával kapcsolatban kérdezem: több az építkezést végző vállalkozó is egyösszegű számlát kíván adni a munkadíjról, másik esetben pedig egyösszegben szeretnék feltűntetni az anyag felhasználást és másik sorban a munkadíjat. Elfogadhatom-e így a számlákat, ha a számlarászletezőt csak bélyegzővel, aláírással ellátva a számlához mellékelik?

Igen, fogadja el így a számlákat és a kifizetési kérelemhez csatoljon be egy másolatot legyen szíves a számlákról és a részletezőkről.

  • Abban az esetben, ha a számla túl zsúfolt, kerülhetnek-e az ÉNGy szerinti mvh kódok a számla hátoldalára?

Igen.

  • A készpénzes fiztetésű számlák esetében kell-e pénztár bizonylatot is csatolni? Nem szükséges.

 

3. A vállalt feltételekkel kapcsolatos:

  • A pályázat 2008. decemberében íródott, amelyben 2009-re +1 fő felvételét vállaltuk. A beruházás viszont az elhúzódó eredményhirdetés miatt csak 2010-ben kezdődhetett meg. A + 1 főt a beruházás befejezésével fel is vesszük. Mi a hivatalos eljárás ebben az esetben?
  • A pénzügyi adatok tervezésénél nem számoltunk még 2008-ban egy globális gazdasági összeomlásra és ilyen nagy mértékű bevétel visszaesésre. Milyen szankciókat vonhat maga után, hogy a tervezett bevételi adatok elmaradnak a valóságtól?

Ezek a kérdések igazából már a monitoringra vonatkoznak. A fenntartási kötelezettség 5. éve lesz majd hangsúlyos, hogy addigra teljesíti-e a vállalt kötelezettségeit. Az időközi elmaradások megfelelő indoklással elfogadhatóak.


Forrás: MVH-val folytatott levelezés

Monitoring jelentés kell-e erről az évről?

Igen. Támogatási döntéssel rendelkezők részére a monitoringot az E-Magyarország.hu-n keresztül kell, lebonyolítani. Minden év január 1-e és 31-e között kell önkéntesen kitölteni, ügyfélkapus hozzáférés szükséges hozzá. Az ügyfélkapu regisztrációt az Okmányirodában kell kérni. Az MVHs regisztrációs számmal kell feltölteni a monitoring kérdőív adatait. Magánszemélyként kell regisztrációs számot kérnie az MVH-tól pénzügyi támogatás nem igényel bejelöléssel.  Az adatoknak egyeznie kell a projekt adataival. Bárki magánszemély megcsinálhatja a monitoringot meghatalmazással.

Kérnek-e építési/műszaki vezetőt, aki szerepel valamilyen adatbázisban?

Igen, minden esetben kérnek műszaki vezetőt, építésvezetőt és építési napló is. Az építési napló első oldala a kivitelezőé, a második a megrendelőé, és ezt aláírva, lepecsételve kell lemásolni, és beküldeni az MVH-ba a támogatás igénylésekor. Vigyázat, nem az eredeti építési napló oldalt, hanem annak a másolatát, mert azt az esetleges helyszíni ellenőrzés során fogják kérni. A műszaki vezető költségei elszámolhatóak az egyéb elszámolható kiadások cím alatt.

Egy éven belül el kell kezdeni és 3 éven belül be kell fejezni a beruházást?

Ahogy az az előadásban is elhangzott, 3 éven belül kell befejezni.

Információs táblát mikorra kell kirakni?

Arculati elemeket a beruházás megkezdésétől kezdve ki kell helyezni. Az utolsó kérelem beérkezéséig ki kell rakni, helyszíni ellenőrzés során hiba lehetőség, ha nincs kint, nem látszik, nem megfelelő a mérete, vagy nem a megfelelő adatokat tartalmazza. Az arculati elemek még nem elérhetőek szerkeszthető formátumban. Gépek, eszközök beszerzése esetén a matricát kell elhelyezni a következő információkkal: projekt neve, ügyfél neve, támogatás összege, umvp szlogen, beruházás esetén pedig a kivitelező, építtető  neve. További információk:

forrás: http://www.umvp.eu/?q=kedvezmenyezettek-figyelmebe-frissitve-091026-an

Share
 

LINC 2019 – Parnu, Észtország

Új esély - Komplex fejlesztési program Tatárszentgyörgyön

Erasmus Catalyst 2017

HFS Fórumok

Minden jog fenntartva.
Az oldalainkon közölt tartalom újraközlése
és sokszorosítása csak tartalmi és formai
módosítás nélkül engedélyezett.

© Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
Felelős szerkesztő: Rácz Judit, munkaszervezet vezető racz.judit@leaderkontakt.hu