Joomla extensions and Joomla templates by JoomlaShine.com
dsc02353.jpg
„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”
  • Magyar
  • In English
  • Español
English French German Italian Portuguese Russian Spanish

 

nea 

 Szechenyi2020 logo

 

bort

 

Erasmus logo

letöltés

celteruletkatalogus

 hvs2011

naturamalogomod1

Dabas és Térsége Kézműves Egyesület

hvs2

Magyar Agrarkamara

vadonleso_large

oktkGPF_MEDOC
Kezdőlap Hírek Friss Hírek Települési HILD JÁNOS-DÍJ 2010
Banner
Települési HILD JÁNOS-DÍJ 2010 PDF Print E-mail
Thursday, 14 January 2010 13:00

There are no translations available.

Pályázatot nyújthat be minden olyan önkormányzat, amelyik hosszabb ideje tudatos, célszerű stratégia alapján tervezi és valósítja meg fejlesztéseit, saját fenntartható fejlődéséhez alkalmazva az urbanisztika eszköztárának széles körét. Beadási határidő: 2010. február 15.

A Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) 2010-ben 32. alkalommal adományoz települési Hild János-díjat, a település céltudatos, fenntartható, integrált, stratégiai fejlesztése terén kimagasló eredményeket elért települések önkormányzatának. A díj elnyeréséért a települési önkormányzatok pályázhatnak.
BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2010. FEBRUÁR 15.

1. Általános feltételek

A Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) 2010-ben 32. alkalommal adományoz települési Hild János-díjat, a település céltudatos, fenntartható, integrált, stratégiai fejlesztése terén kimagasló eredményeket elért települések önkormányzatának.

A díj elnyeréséért a települési önkormányzatok pályázhatnak.

A települési Hild János-díj egy alkalommal legfeljebb három pályázónak adható. A díjazottak emlékérmet és az adományozásról szóló oklevelet kapnak, az érem nagyított változatát kötelesek emlékműként köztérre kiállítva, vagy központi helyen lévő épület falára szerelve emléktáblaként elhelyezni.

A legfeljebb három díj elosztása során külön kerülnek elbírálásra a 2000 fő alatti, a 2000-20.000 fő közötti, és a 20.000 fő afeletti lakosszámú települések pályázatai. A legfeljebb három díjnak az egyes kategóriák közötti megoszlásáról a beérkezett pályázatok színvonalának figyelembe vételével a MUT Elnöksége dönt.

A díjat a MUT Elnöksége ítéli oda, a Díjbizottság szervezésében az Elnökség tagjainak, a MUT szakmai tagozati és területi csoportvezetőinek, a területi főépítészeknek és a regionális fejlesztési ügynökségeknek a véleményét is kikérve.

2. A pályázaton való részvétel feltételei

Pályázatot nyújthat be minden olyan önkormányzat, amelyik hosszabb ideje – legalább nyolc éve – dokumentáltan tudatos, célszerű stratégia alapján tervezi és valósítja meg fejlesztéseit, saját fenntartható fejlődéséhez alkalmazva az urbanisztika eszköztárának széles körét.

Csak olyan önkormányzatok nevezhetnek a Hild János-díjra, ahol az előírt, és a stratégiát bemutató tervi eszközök rendelkezésre állnak, összhangban vannak a megvalósuló beruházásokkal, amelyek kiegyensúlyozottan gazdálkodnak, és a tervezett fejlesztések széleskörű politikai és társadalmi egyetértéssel bírnak.

A pályázat benyújtói a jelentkezési lapon található nyilatkozatban vállalják a nyilvánosságot, és azt, hogy a díj elnyerése esetén annak megfelelően nagyított változatát emléktábla, vagy emlékmű formájában közterületről jól látható módon elhelyezik, magas szintű vezetőjükkel képviseltetik magukat a MUT által szervezett díjátadáson, illetve saját településükön is ünnepélyes körülmények között díjátadó ünnepséget rendeznek, a széles körű nyilvánosság biztosításával.

A pályázóknak esetenként biztosítaniuk kell a Bírálóbizottság számára az érintett területek és környezetük, továbbá szükség esetén a határoló területek, épületek megtekintését. A látogatás időpontjáról 3 munkanappal korábban a Bírálóbizottság írásbeli értesítést küld faxon.

A pályázaton való részvétel feltétele még a bruttó 150.000,- nevezési díjnak a MUT Nkft. 11709002-20603557 sz. bankszámlájára való előzetes átutalása.

3. A pályázati kiírás és a jelentkezési lap beszerezhető

2010. január 4-től a MUT Titkárságán (Budapest, IX. Liliom u. 48.), 9.00-15.00 óra között, vagy letölthető a www.mut.hu honlapról.

További felvilágosítást ad a Magyar Urbanisztikai Társaság titkárságán Fally Veronika programkoordinátor a 06 1 215-5794 telefonszámon.

4. A pályázat beadása

A pályázatot a település önkormányzata nyújthatja be, bruttó 150.000,- (Százötvenezer) Forint nevezési díjnak a pályázatot lebonyolító Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nkft. bankszámlájára átutalással történő megfizetését követően postai, vagy gyorspostai küldeményként, vagy személyesen (munkanapokon 9.00 és 16.00 óra között) lehet beadni 2010. január 25-től 2010. február 15-ig a Magyar Urbanisztikai Társaságnak címzett küldeményben (1094 Budapest, IX. Liliom u. 48.). A Bíráló Bizottság a határidő után érkezett vagy hiányosan benyújtott pályaműveket bírálat nélkül kizárja a pályázatból.

5. Pályázati díj

A települési Hild János-díj legfeljebb három pályázónak adható. A díjazottak emlékérmet és az adományozásról szóló oklevelet kapnak, az érem nagyított változatát kötelesek köztérre kiállított emlékműként, vagy központi helyen lévő épület falára szerelve emléktáblaként elhelyezni.

A legfeljebb három díj két kategóriában kerül kiosztásra, külön kategóriában elbírálva a 20.000 fő alatti és az afeletti lakosszámú településeket. A legfeljebb három díjnak az egyes kategóriák közötti megoszlásáról a beérkezett pályázatok színvonalának figyelembe vételével a MUT Elnöksége dönt.

Megfelelő minőségű pályamunkák hiányában az Elnökség kevesebb díjat ad ki vagy nem ad ki díjat.

A MUT Elnöksége legkésőbb 2010. március 31-ig nyilvánosságra hozza a díjazottakat, és legkésőbb 2010. június 15-ig gondoskodik a díjak ünnepélyes körülmények között történő átadásáról, és az ezzel kapcsolatos nyilvánossági munkáról, mind a szak-, mind pedig az országos sajtóban.

6. A pályázat elbírálása

A települési Hild János-díj pályázatokról a MUT Elnöksége dönt. A döntést megelőzően a pályázatok értékelésében a Díjbizottság szervezésében részt vehetnek:

- az Elnökség tagjai,

- a területi csoportok, tagozatok vezetői,

- az önkormányzatok erre felkért szövetségeinek delegáltjai,

- továbbá mindazon személyek és szervezetek, akiket/amelyeket erre a Társaság Elnöksége felkér.

A döntés előtt az Elnökség kikéri az illetékes Területi Főépítész, valamint Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatójának véleményét.

A pályázat elbírálásánál az elmúlt tíz évben tervezett és megvalósított akciók kerülnek számításba vételre.

7. A pályázatra benyújtandó munkarészek

A pályázatra a kitöltött jelentkezési lap mellékleteként be kell adni:

· Rövid összefoglaló ismertetőt a település helyzetéről, folyamatairól, a fejlődés érdekében elhatározott stratégiáról (a célról, és az annak elérése érdekében tervezett akciókról, valamint azok megvalósulásáról), a legfontosabb megváltozott jellemzők számszerű megjelölésével, a társadalmi részvétel és a sokszereplős partnerség érdekében megvalósított lépésekről (pályázat mellékleteként kiadott tartalmi vázlat felhasználásával).

· A település hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégiáját, valamint – ha ezt megelőzően készült – Településfejlesztési Koncepcióját, amelynek alapján az elmúlt tíz évben városfejlesztési, vagy rehabilitációs programok, projektek összehangoltan és céltudatosan megvalósultak.

· Azoknak a programoknak, kulcsprojekteknek az akciótervét, vagy megvalósítási tanulmányát, amelynek alapján a program, vagy projekt megvalósult.

· Négy darab 70x100 cm méretű habkarton lapra kasírozott kiállítható tablót, a stratégia és megvalósulásának kiállításon való bemutathatósága érdekében, a legfontosabb tartalmi elemeket bemutató rövid, közérthető, jól olvasható szövegekkel, és sok képpel, illusztrációval.

Ezen felül, a dokumentációhoz csatolni kell aegy CD-t , mely a beadott anyagok digitális változatát tartalamzza.

A pályázati dokumentációt az azonosíthatóság érdekében zárt csomagolásban kell benyújtani, de a pályázat értelemszerűen nem titkos. A csomagoláson belül kell elhelyezni a jelen kiíráshoz csatolt jelentkezési lapot, a polgármesteri nyilatkozatot a kiírásban foglalt feltételek vállalásáról, és a részvételi díj megfizetését igazoló bizonylat (pl. bankszámlakivonat, feladóvevény, stb.) másolatát.

8. A pályaművek bemutatása
A nyertes pályaművek a MUT tulajdonába kerülnek, azokat a MUT a díjátadást követően nyilvános kiállításon bemutatja. A díjazásban és jutalomban nem részesült tervek az eredményhirdetéstől számított 90 napon belül a benyújtás helyén átvehetők. Az eredményhirdetéstől számított 90 nap után az át nem vett pályaművek megsemmisítésre kerülnek.

Forrás: mut.hu

Share
 

Vészhelyzetet hirdetett a kormány

LINC 2019 – Parnu, Észtország

Erasmus Catalyst 2017

A tematikus műhelymunka és tanulmányút

Előkészítő látogatás - LINC EVENT 2016

No images

Aktuális események

There are no upcoming events currently scheduled.

HFS Fórumok

Föld napi expedíció a Felső-Homokhátságon

Az oldal hibátlan működéséhez Mozilla Firefox vagy Expoler 8 esetleg újabb böngésző szükséges.

Keresés

Ki olvas minket

We have 685 guests online
Minden jog fenntartva.
Az oldalainkon közölt tartalom újraközlése
és sokszorosítása csak tartalmi és formai
módosítás nélkül engedélyezett.

© Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
Felelős szerkesztő: Rácz Judit, munkaszervezet vezető racz.judit@leaderkontakt.hu