Joomla extensions and Joomla templates by JoomlaShine.com
„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”
Kezdőlap Saját projektjeink Erdőgazdálkodás GPF Médoc Nemzetközi szakmai tapasztalatcsere az Európai Unió támogatásával
Banner
Nemzetközi szakmai tapasztalatcsere az Európai Unió támogatásával PDF Imprimir Correo electrónico

There are no translations available.

2010. augusztus 23-a és augusztus 29-e között a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület működési területéről erdészeti szakemberek és magánerdő-tulajdonosok csoportja vett részt szakmai tapasztalatcserén a francia Groupement de Productivité Forestière Médoc (GPF Médoc) által szervezett programon.
A nemzetközi együttműködés kidolgozásának előzményei 2007 őszéig nyúlnak vissza, amikor is a magyarországi LEADER program előkészítése során, Gyöngyösön megrendezett konferenciára meghívott francia delegáció tagjai között Gerard Larrue úr, a GPF Médoc erdészeti szaktanácsadója valamint magyar részről dr. Barna Tamás erdőmérnök úr, erdészeti igazságügyi szakértő is részt vett.

Az általuk megálmodott szakmai csoportok közötti tudás- és tapasztalatcsere vált valóra 2010 nyarán, a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület közreműködésével. Az egyesület elnökségi tagjai, Zsírosné Pallaga Mária (Hernád), Kovács István  (Örkény), és Somogyi Béla (Bugyi), Mucsi Katalin (Újlengyel), Hernádi Lajos (Bugyi) örömmel fogadták azt a kezdeményezést, mely lehetőséget teremt a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában is megfogalmazott célok megvalósításának.

A HVS-ben megfogalmazott fejlesztési javaslatok:

-         „A homokhátsági körülmények között fenntartható, innovatív és diverzifikált agrárgazdálkodás (bemutatótelep - őshonos növények, állatok-, homoki növények meg/visszatelepítése -akác, szőlő-, tanyasi gazdaságok fejlesztésének támogatása)”


-         „Az erdősítésre alkalmas területeken akácos erdők létrehozása. Törekedni kellene az egyenletes eloszlásra, kiemelten figyelembe véve a műveletlenül álló területeket, nem kellően hatékonyan üzemelő mezőgazdasági területeket, valamint az önkormányzatok erre alkalmas földterületeit. Gondoskodni kell a létrehozott erdők szakszerű ápolásáról, neveléséről, melyhez optimális megoldás lenne a térségben működő állami erdőgazdaságok bevonása. Az új erdők fontosságát a lakosság felé kommunikálni kell kiadványokkal, környezettudatos neveléssel, oktatással. (Kapcsolat: 568.; 569.; 570.; 1546.”)

A GPF Médoc szakmai szervezet tagjai magánerdő tulajdonosok, akik civil szerzetbe tömörülve együttműködnek a tengerparti fenyővel és honos fafajtákkal beültetett területeiken.

A szervezet a Gironde megyei Agrárkamarától kap szakmai segítséget, méghozzá nálunk szokatlan módon a kamara által delegált erdészeti szakmai irányítókon keresztül. A szokatlan megközelítés nem a szakmai segítségben, hanem a finanszírozásban rejlik, hiszen a delegált erdészeti szakirányítók a Gironde megyei Agrárkamara alkalmazásában állnak, a bérüket a kamarától kapják, viszont munkájukat teljes egészében a magánerdő-tulajdonosok civil szervezetén belül, a magánerdő tulajdonosok számára nyújtott szakmai tanácsadás és erdészeti munkák irányítása teszi ki.

A nemzetközi tudás- és tapasztalatcsere céljait szolgáló projekt kidolgozása 2010 februárjában kezdődött meg a GPF Médoc képviselőinek, Gérard Larrue erdészeti szakértő úr, Bernard Barraud elnökhelyettes úr, és Marie Amouroux, adminisztrációs vezető asszony projekt előkészítő látogatásával.

E háromnapos egyeztetés célja, egy közös dokumentum megszerkesztése, a nemzetközi projekt megvalósításához szükséges fő feladatok kidolgozása és a feladatok ellátásáért felelős személyek kiválasztásával. A tereplátogatások, és szakmai találkozók segítettek az együttműködési lehetőség minél pontosabb képét megrajzolni, a felmerült igények alapján a konkrét projekt tervet kidolgozni.

A mindkét részről elfogadott együttműködési megállapodást követően került sor a részletes programtervek meghatározására, a program megvalósításához szükséges költségvetési tervek elkészítésére. Ez a szakmai egyeztetés a francia partner működési területén 2010. május első hetében zajlott, a költségvetési tervek elfogadását és program véglegesítését egy újabb, kiegészítő megállapodás aláírása követte.

A kiegészítő záradékban rögzítésre került:

- a partnerek szerepe (a projektkoordinátor szerepét betöltő szervezet kijelölése)

- a projekt szervezésének és nyomon követésének módozatai

- a tervezett költségvetés és mindkét partner részvételének finanszírozási feltételei

- a projekt megvalósításának ütemezése

- a megállapodás érvényessége és a projekt időtartama

- a kapcsolattartók kijelölése és az elérhetőségeik rögzítése

Az előkészítés fázisában mindkét fél benyújtotta a nemzetközi projekt támogatási igényét a megfelelő szakmai szervezethez.

A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület a nemzetközi szakmai együttműködést pályázati kiírás híján a saját működési kereteinek felhasználásából kívánta megvalósítani, ehhez a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Irányító Hatóságának jóváhagyása vált szükségessé.

Az engedélyeztetési eljárás során az Irányító Hatósághoz benyújtásra kerültek az alábbi dokumentumok:

-         a nemzetközi szakmai képzés részletes programterve

-         a jóváhagyáshoz rendszeresített formanyomtatvány

-         költségvetés terv mindkét fél részéről

-         együttműködési szándéknyilatkozatok másolata magyarul és franciául

-         kiegészítő záradék másolata magyarul és franciául

A francia partner a Groupement Productivité Forestiére du Médoc, mint a Médoci Magánerdő tulajdonosok Erdőgazdálkodási Társulásának tagjait tömörítő civil szervezet, a pályázat megvalósításához és a támogatás elnyeréséhez a területileg illetékes Helyi Akciócsoport a SMIDDEST (Vegyes Bizottság a Gironde Torkolata Fenntartható Fejlődéséért) szervezetéhez fordult.

A nemzetközi szakmai projekt megvalósítását jóváhagyó döntések megszületésével 2010. június 6-án a 28 főből álló francia delegáció magyarországi látogatásával megkezdődött a projekt első pontjának megvalósítása.

Az egyhetes szakmai program a következő szakmai előadásokat és tereplátogatásokat foglalta magába:

Dr. NAGY Dániel főosztályvezető, FVM Természeti Erőforrások Főosztál, A magyar erdők

Dr SÁRVÁRI János, ügyvezető elnök,  a Magán Erdőtulajdonosok és Erdőgazdálkodók Országos Szövetsége, Amagán erdőgazdálkodás Magyarországon

Dr BARNA Tamás erdészeti szakértő, Az akác erdőművelése Magyarországon

Dr. RÉDEI Károly, ERTI, Az akác nemesítése és kutatása Magyarországon

Dr. BORDÁCS Sándor osztályvezető, MGSZH Központ Erdészeti Osztály

Az erdészeti származásigazolás rendszere Magyarországon, különös tekintettel az akácra

SIPOS Ferenc ökológia szakreferens, Kiskunsági Nemzeti Park, Az akác és a természetvédelem viszonya Magyarországon

Terepbejáráson a résztvevők az alábbi helyszíneket tekintették meg:

- Különböző korú akácállományok kezelése Czeróczki András magánerdő-gazdálkodó bemutatása alapján – Dabas, Örkényi út

-         akácfeldolgozó üzem látogatása, Pusztavacs

-         Gledícia Kft. telepített akácterületek megtekintése

-         ERTI klóngyűjtemény megtekintése MGSZH Kecskemét

-         Biomassza termesztés

-         Viharkárok enyhítése

-         Akácmag-gyűjtés, akáctelepítés, csemetekert

-         Védekezés a vadkárok ellen

-         Akáchoz kapcsolódó tevékenységek: fafeldolgozás, méhészet, tradicionális kézműves termékek bemutatása a Dabas és Térsége Kézműves Egyesület, valamint a Kisgyerek Alapítvány Tájház és Fazekas műhely bevonásával.

A projekt második pontja a 20 főből álló magyar szakmai csoport viszontlátogatása 2010. augusztus 23-tól augusztus 29-ig Médoc-ban.

A szakmai előadások témája, előadói és a terepbejárások témakörei:

- A „Gironde Torkolat” Helyi Akciócsoport (SMIDDEST) bemutatása, Sophie ROCQ projekt manager

- Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület tevékenységének bemutatása, RÁCZ Judit munkaszervezet vezető

- Yves LESGOURGUES, igazgató CRPF Aquitanie; Erdőgazdálkodás Aquitániában, az aquitán erdőket kezelő szervezetek, és a SRPF Aquitaine tevékenységének bemutatása

- Gerard Larrue erdészeti szakértő, GPF Médoc;A tengerparti fenyő Médocban – Gerard Larrue erdészeti szakértő, GPF Médoc

- SEGUIN 33 – Saint Héléne fafeldolgozó üzem meglátogatása

- Michel BARRAUD vállalat, Erdészeti munkálatok bemutatása, tuskók forgácsolásának bemutatása, újratelepített parcella látogatása

- J.B. CARREAU, DRAAF Aquitaine; A fa alapú energiapolitika Aquitániában

- Thomas COMPAGNON, SAFER Aquitaine Atlantique; Rekonstruktúrálás alatt álló, vagy már újraszervezett zónák Saint-Sauveur településen

- Gerard Larrue erdészeti szakértő; Egyéni vagy kollektív jelentőségű munkálatok megvalósítását lehetővé tevő egyesületi formák (ASL-ASA-ASCO);

- Látogatás a Saint Laurent Médoc/Listrac Médoc tulajdonviszonyi újrastrukturálás alatt álló övezetében (rekonstruktúrálási zónák, erdőberendezési és újratelepítési munkálatok)

- Sébastien RENOUX – CRPF Aquitaine, technikus; Növényvédelem az erdőben, szúbogarak elleni védekezés.

- Gerard LARRUE, GPF MÉDOC; A lagúnák és védelmük

- Erdészeti munkálatok, újratelepítés szervezése: területrendezés, talajművelés, ültetés

- Akácfaültetvények látogatása Saint Germain d’Esteuil település területén

- Erdőtűz elleni védekezés

- A Regionális Erdőtűz-Védelmi Egyesület Lesparre-i Helyi Szervezete által megvalósított munkálatok látogatása

- mezőgazdaság és szőlőművelés; ADAR Médoc, Gironde-i Agrárkamara

A nemzetközi projekt előkészítésének, lebonyolításának és a kifizetési kérelmek benyújtásának folyamata a következő ábrán látható:

 

folyamat

A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület elnöksége a nemzetközi projekt megvalósítása során az alábbi célokat tűzte ki:

LEADER Helyi Akciócsoportok, erdészeti szakemberek, erdőtulajdonosok, civil szervezetek és magánszemélyek közötti közvetlen információ és tapasztalatcsere, mely a projektben résztvevők számára a következő lehetőségeket biztosítja:

-     szemléletváltás, szemléletformálás

-     szakmai ismeretek kibővítése

-     interkulturális ismeretek elsajátítása a gyakorlatban

-     társadalmi és kulturális különbözőségek, egyenlőségek megismerése

-     helyi szereplők bevonása

-     civil tevékenység erősödése, új civilszervezetek megjelenése

 

„...akár összeütközéshez, akár alkalmazkodáshoz és haladáshoz vezet a kultúrák találkozása, életbevágóan fontossá vált, hogy jobban megértsük, mi teszi a kultúrákat sajátossá és hatékonnyá, mivel a nemzetközi versennyel kapcsolatos kérdések, legyenek bár politikaiak vagy gazdaságiak, egyre inkább kulturális formát  öltenek.”

FRANCIS FUKUYAMA

 

Az Európai Unió és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program támogatásával megvalósult nemzetközi együttműködés második szakaszának megvalósítása 2011-ben folytatódik a Magyarországon és Franciaországban megrendezendő helyi termékeket bemutató kiállítások megszervezésével.

 

Rácz Judit

Munkaszervezet vezető

Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület

Share
 

Lezárult a "Vállalkozz okosan!" című projekt

LINC 2019 – Parnu, Észtország

Új esély - Komplex fejlesztési program Tatárszentgyörgyön

Erasmus Catalyst 2017

Előkészítő látogatás - LINC EVENT 2016

No images

HFS Fórumok

Erdészeti kiállítás Franciaországban (2011.9.5-8.)

GPF Médoc (2010.08.23-29)

GPF Medoc (2010.06.07-12)

GPF Medoc (2010.02.07)

Minden jog fenntartva.
Az oldalainkon közölt tartalom újraközlése
és sokszorosítása csak tartalmi és formai
módosítás nélkül engedélyezett.

© Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
Felelős szerkesztő: Rácz Judit, munkaszervezet vezető racz.judit@leaderkontakt.hu