Joomla extensions and Joomla templates by JoomlaShine.com
„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”
  • Magyar
  • In English
  • Español
English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Belépés¿Olvidó la contraseña?
¿Olvidó el nombre de usuario?
Crear una cuenta

 

nea 

 Szechenyi2020 logo

 

bort

 

Erasmus logo

letöltés

celteruletkatalogus

 hvs2011

naturamalogomod1

Dabas és Térsége Kézműves Egyesület

hvs2

Magyar Agrarkamara

vadonleso_large

oktkGPF_MEDOC
Kezdőlap Támogatások Támogatás borászati gépek, technológiai berendezések beszerzésére
Banner
Támogatás borászati gépek, technológiai berendezések beszerzésére PDF Imprimir Correo electrónico

There are no translations available.

borasztA támogatási kérelmet 2010. október 16. és 2011. március 31. között lehet benyújtani a 145/2010. (IX. 30.) MVH Közlemény formanyomtatványain.
A támogatás kifizetésének legkésõbbi határideje 2011. október 15.
A vidékfejlesztési miniszter 16/2010. (IX. 17.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújt támogatást.

2. A támogatás jellege, mértéke

2. § (1) Támogatás kizárólag olyan új gép vásárlásához nyújtható, amely javítja a vállalkozás összteljesítményét, és célja a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet („az egységes közös piacszervezésrõl szóló rendelet”) XIb. mellékletében említett termékek elõállítása vagy forgalmazása.

(2) Nem nyújtható támogatás olyan beruházásra, amely egy új és korszerû géppel lecseréli a meglévõ gépet, vagy annak részeit, anélkül, hogy legalább 25%-kal növelné a termelési kapacitást vagy alapvetõen megváltoztatná a termelés jellegét vagy az alkalmazott technológiát.

(1) Az egy kérelmezõ által igényelhetõ támogatási összeg támogatási idõszakonként legalább 1 000 000 Ft, legfeljebb 400 000 000 Ft lehet.
(2) A támogatási intenzitás KKV esetében 30%.
(3) A támogatási intenzitás nagyvállalat esetében 20%.
(4) A támogatás alapjául a számlán vagy a gépkatalógusban szereplõ gépár nettó értéke közül a kisebb szolgál.
(5) E rendelet alapján a 2010/2011. borpiaci évben támogatásra fordítható keretösszeg 7 500 000 euró.

3. A támogatás igénybevételének a feltételei

(1) Támogatást az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet igényelhet, aki vagy amely õstermelõ vagy egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogi személyiség nélküli, valamint jogi személyiséggel rendelkezõ gazdasági társaság, szövetkezet, amely a KKV törvény alapján KKV-nak vagy nagyvállalatnak minõsül (a továbbiakban: kérelmezõ).

(2) Nem igényelhet támogatást az a kérelmezõ, aki vagy amely:

a) a kérelemben megjelölt gép vásárlása tekintetében a SAPARD-ból, az AVOP-ból és az EMVA-ból finanszírozott támogatásban részesült, vagy érvényes támogatási határozattal rendelkezik;
b) nem rendelkezik a szabályszerû mûködéshez szükséges hatósági engedélyekkel vagy igazolásokkal;
c) nem rendelkezik a számla teljesítésének idõpontjában kezdõdõ termékfelelõsségi, jótállási és szavatossági
jogainak érvényesítéséhez szükséges okiratokkal;
d) nehéz helyzetben lévõ vállalkozásnak minõsül;
e) a támogatási kérelem benyújtásakor csõd-, felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás, gazdálkodási tevékenységével összefüggõ végrehajtási eljárás alatt áll;
f) nem rendelkezik egyszerûsített adóraktári engedéllyel, vagy pezsgõadóraktári engedéllyel vagy a borászati üzemre vonatkozó mûködési engedéllyel;
g) bor forgalomba hozatali járuléktartozással rendelkezik;
h) mulasztási vagy minõségvédelmi bírság tartozással rendelkezik;
i) jogerõs ideiglenes bezárásra vonatkozó határozattal rendelkezik.

Nem igényelhetõ támogatás olyan gépre, amely:

a) nem szerepel a gépkatalógusban,
b) nem került a kérelmezõ 100%-os tulajdonába, vagy
c) a gyártásától a támogatási kérelem benyújtásáig 2 évnél több idõ telt el.

(1) Támogatás az alábbi feltételek teljesülése esetén vehetõ igénybe:

a) a gép használatba vételének és üzemeltetésének helye a Magyar Köztársaság területén van;
b) a gépet a támogatási döntés közlésétõl számított legalább 5 évig rendeltetésének megfelelõen, a vonatkozó engedélyek és elõírások betartásával kell használni, üzemeltetni (a továbbiakban: üzemeltetési kötelezettség);
c) az üzemeltetési kötelezettség idõtartama alatt a gép nem idegeníthetõ el és nem adható bérbe, de jótállás alapján történõ csere, amortizáció, lopás, mûködésképtelenné vagy használhatatlanná válás esetén az MVH által rendszeresített formanyomtatványon történõ bejelentést követõen – a bejelentés alapjául szolgáló eseményt igazoló dokumentumokat mellékelve – saját forrásból azonos rendeltetésû, azonos vagy jobb paraméterekkel rendelkezõ gépre lecserélhetõ;
d) a kérelmezõnek az üzemeltetési kötelezettség idejére rendelkeznie kell a gép üzemeltetésének lehetõségét
biztosító kizárólagos joggal.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti bejelentést legalább 3 munkanappal a gép tervezett cseréjének megkezdése elõtt kell az MVH részére benyújtani. A bejelentésnek tartalmaznia kell a gép pótlásának határidejét.

forrás:

Magyar Agrarkamara

Share
 

LINC 2019 – Parnu, Észtország

Új esély - Komplex fejlesztési program Tatárszentgyörgyön

Erasmus Catalyst 2017

HFS Fórumok

Minden jog fenntartva.
Az oldalainkon közölt tartalom újraközlése
és sokszorosítása csak tartalmi és formai
módosítás nélkül engedélyezett.

© Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
Felelős szerkesztő: Rácz Judit, munkaszervezet vezető racz.judit@leaderkontakt.hu