Pályázati felhívás kulturális események támogatására Print
Friday, 07 April 2017 04:50

There are no translations available.

http://www.dabas.info.hu/images/stories/friss_hirek/hirek331.jpgTisztelt Érintettek!

Dabas Város Önkormányzatának Emberi Erőforrás Bizottsága (EEB) költségvetési kerete terhére pályázatot ír a „Tudás és Tudatosság” évtizede -2017 „A kapcsolatok éve” témakörhöz kapcsolódó városi szintű kulturális programok, közművelődési, nevelési-oktatási rendezvények, tevékenységek megvalósításának támogatására, összesen 930.000,- Ft keretösszeg erejéig.


A pályázatban részt vehetnek dabasi székhelyű vagy telephelyű jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek. Nem bejegyzett civil szerveződések, egyéni pályázók (magánszemélyek) csak abban az esetben vehetnek részt, ha civil társaságként pályáznak.

Amennyiben alapítvány nyújt be pályázatot, a támogatásról az EEB kerete terhére az EEB javaslatára Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázó reprezentációs költséget nem tervezhet.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. május 10.

A pályázatok elbírálásának határideje: soron következő EEB ill. alapítványi kérelem esetén azt követő testületi ülés.

Pályázni az államháztartáson kívüli források átadásáról, átvételéről szóló 11/2017. önkormányzati rendelet (továbbiakban rendelet) szerinti pályázati adatlapon lehet az előírt mellékletek (nyilatkozatok) és dokumentumok becsatolásával egyidejűleg.

Az Adatlap, a Mellékletek (Nyilatkozatok) és a csatolandó dokumentumok letölthetők a www.dabas.hu weboldalról, az Önkormányzat/Pályázatok menüpont alatt ide kattintva, illetve nyomtatott formában rendelkezésre áll a Polgármesteri Hivatal (2370 Dabas, Szent István tér 1/b.) 107-es irodájában és ügyfélszolgálatán.

A pályázatot egy nyomtatott példányban kell leadni a Polgármesteri Hivatal (2370 Dabas, Szent István tér 1/b.) 107-es irodájában.

A EEB kizárólag a „Tudás és Tudatosság” évtizede 2017- „A kapcsolatok éve” témakörhöz kapcsolódó pályázatokat támogatja.

A „Tudás és Tudatosság” évtizede 2017- „A kapcsolatok éve” témakörhöz kapcsolódó pályázatok elbírálásánál az Emberi Erőforrás Bizottság az alábbi szempontok alapján mérlegel:

  • a pályázat területi hatálya: az egész városra kiterjed, vagy csak a pályázó intézményre, civil szervezetre, egyházra
  • a pályázati téma által megszólított résztvevők köre, érintettek létszáma
  • önrész biztosítása a pályázathoz
  • a pályázatban szereplő program szervezettsége, újszerűsége

A pályázati döntéseket az EEB, illetve alapítványi kérelem esetén a Képviselő-testület nem indokolja, illetve nem fogad el azokkal kapcsolatos kifogást, panaszt. A pályázat eredményéről a pályázók írásban kapnak értesítést. A nyertes pályázókkal Dabas Város Önkormányzata a rendelet szerint támogatási szerződést köt, amely feltétele a támogatás igénybevételének.

Támogatása esetén a pályázó hozzájárul, hogy a támogatott szervezet neve, illetve a támogatások összege döntés után – a pályázók értesítése mellett – a helyi közszolgálati feladatokat ellátó médiában és az önkormányzati hirdetőtáblán, a www.dabas.hu honlapon, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon nyilvánosságra kerüljön.

A Támogatottnak a kapott pénzügyi támogatás felhasználásáról a rendelet szerinti formában tárgyév december 31-ig írásban kell elszámolni, a támogatás összegének felhasználásáról szóló bizonylatok záradékolt, hitelesített másolatának benyújtásával és a támogatott tevékenység bemutatásával. Számlák teljesítési határideje a tárgyév december 31.napja.

A pályázatok megírásához sok sikert kívánunk!

Dabas, 2017. április 06.


Révész Károly s.k.
bizottság elnöke

Share