LEADER pályázatok benyújtóinak figyelmébe! Print
Thursday, 21 June 2018 08:13

There are no translations available.

logo leaderA Magyar Államkincstár a LEADER támogatással megvalósuló rendezvények és képzések megrendezéséhez az alábbiakat kéri a pályázóktól és a LEADER Egyesületektől:

Rendezvény esetében: a kedvezményezett köteles a rendezvény témájáról, helyszínéről és időpontjáról szóló meghívót és a meghirdetés dokumentációját a rendezvény megvalósítási időpontját megelőző harmincadik napig a közbenső szervezeti feladatok ellátása során bevont szervezetként eljáró megyei kormányhivatalnak elektronikusan a https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/ felületen keresztül megküldeni. A kedvezményezett az általa szervezett rendezvény vonatkozásában köteles a rendezvény témáját, helyszínét és időpontját, a rendezvény megvalósítási időpontját megelőző 30. napig a rendezvény helyszínének tekintetében illetékes LEADER HACS honlapján közzétenni"
"A kedvezményezett köteles a képzés témáját, helyszínét és időpontját a képzés megvalósítási időpontját megelőző harmincadik napig a közbenső szervezeti feladatok ellátása során bevont szervezetként eljáró megyei kormányhivatalnak elektronikusan a https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/ felületen keresztül megküldeni. Több képzési napból álló képzés esetén az összes képzési nap tervezett dátumát egyidejűleg is be lehet jelenteni. A kedvezményezett az általa szervezett képzés vonatkozásában köteles a képzés témáját, helyszínét és időpontját a képzés megvalósításának időpontját megelőző 30. napig a képzés helyszínének tekintetében illetékes LEADER HACS honlapján közzétenni."
Fentiek megtétele azért szükséges, mivel a rendezvények és képzések tekintetében a helyszíni szemlék lefolytatása nem a helyi akciócsoportok feladata, azt az illetékes Kormányhivatalok illetékes Osztálya látja el.

Kérjük, ne feledkezzenek meg a rendezvény és képzés megvalósítása során a kötelező arculati elemek használatáról (LEADERlogo, Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület egyesületi logo, Széchenyi Program logo) valamint a szakmai beszámoló megjelentetéséről a helyi médiában.

Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület

Share