Adatvédelmi tájékoztató fórum Nyomtatás
2018. július 06. péntek, 04:00

A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 2018.07.04.-én Adatvédelmi tájékoztató fórumot tartott az Önkormányzatok részére Bugyi Nagyközségben a Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár épületében.

A tájékoztató fórum témája a személyes adatok védelme, az Európai Uniós adatvédelmi előírásoknak megfelelő adatvédelmi szabályozás betartása, a GDPR adatkezelési szabályok ismertetése volt.
A tájékoztató fórumon Rácz Judit, a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezet vezetője köszöntötte az egyesület térségéhez tartozó önkormányzatok képviselőit. Bemutatta az adatvédelmi tájékoztató fórum előadóját, Kontics Monika TÜV minősített Data Protection Officer – Adatvédelmi Tanácsadót, majd átadta neki a szót.
Kontics Mónika röviden összefoglalta, hogy milyen témákat fog érinteni, majd egy játékkal vezette be a témát, melynek lényege az volt, hogy a résztvevők megtudják, mennyire ismerik az adatvédelmi szabályokat, mennyire vannak tisztában az adatvédelemhez tartozó fogalmakkal.
A négy órás előadás során az Adatvédelmi Tanácsadó ismertette a GDPR felépítését, az adatvédelmi szabályok változásának alapjait, és a szükséges változások hátterét.
Az Európai Unió kiemelten fontosnak tartja a technológia változásokat követően is a személyes adatok védelmét, mint alapjogot, és ennek megfelelően az adatok kezelését az emberiség szolgálatába szeretné állítani.
Az Adatvédelmi Tanácsadó a következő témákat érintette:

 •  a személyes adatok védelmére vonatkozó elvek (pl. jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság; célhoz kötöttség; adattakarékosság; pontosság; korlátozott tárolhatóság; integrált és bizalmas jelleg; elszámolhatóság)
 •  a személyes adat fogalma és részletezése (pl. név; szám; testi, fiziológiai, szellemi, genetikai, kulturális tényezők; IP cím; helymeghatározás; online adat)
 •  a különleges adat fogalma (új elem: genetikai és biometrikus adat)
 •  a közérdekű adat fogalma (az Info tv. szigorúbb, mint a GDPR)
 •  az adatkezelés részletezése (pl. gyűjtés; rögzítés; közlés; felhasználás; tárolás; lekérdezés; törlés; korlátozás; rendszerezés)
 •  a GDPR területi hatályának meghatározása (pl. Weltimmo ügy)
 •  jogalapok és előzetes tájékoztatás
 •  hozzájárulás (problémát jelenthet a tevőleges magatartás elmulasztása)
 •  szerződéses jogalap
 •  érdekmérlegelés jogalapja (érdekmérlegelési teszt – pl. kamerák felhelyezése)
 •  céltól eltérő adatkezelés
 •  adatfeldolgozó fogalma
 •  érintettek jogai (pl. helyesbítéshez való jog; érintett hozzáférési joga; tiltakozáshoz való jog; adatkezelés korlátozásához való jog)
 •  adatbiztonság, adatvédelmi incidens
 •  adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció
 •  adatvédelmi tisztviselő kijelölése
 •  munkahely és adatkezelés
 •  www.naih.hu

A tájékoztató előadás után az érdeklődőknek lehetőségük volt kérdések feltevésére az elhangzottakkal kapcsolatban. A legtöbben a kamerák használata és annak szabályozása felől érdeklődtek.
Kontics Mónika a tájékoztató végén átadta a szót Rácz Juditnak, aki megköszönte a részt vevőknek a figyelmet és felhívta a figyelmüket, hogy ha újabb kérdésük merülne fel, keressék fel a Felső – Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesületet.
A résztvevők egyhangúan kijelentették, hogy a tájékoztató nagyon hasznos volt, így az egyesület a vállalkozók számára is lehetőséget biztosít a későbbiekben Kontics Mónika előadásának meghallgatására.

Dabas, 2018. 07. 05.
A feljegyzést készítette: Bogdán Szlávna projektmenedzser

Rácz Judit
Munkaszervezet vezető
Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület

Share