Bemutatkozik a Franciaországi Loire menti Vidéki Családok Szövetsége Nyomtatás
2010. január 05. kedd, 15:17

Familles Rurales, vivre mieux !
2009. december 9-én a Budapesti Francia Intézet és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium VKSZI közreműködésével létrehozott találkozón a Franciaországi Loire menti Vidéki Családok Szövetsége regionális szervezetének képviselőivel,  M Dominique MOTTEAU igazgató úrral, Blandine Chéneau regionális elnök asszonnyal, és Mme Adeline HAMARD európai ügyek referensével ismerkedhettek meg a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület és a szentendrei Kéve Alapítvány munkatársai.

A megbeszélésen a legnagyobb francia családi szövetség a Familles Rurales Fédération régionale megyei képviselő bemutatták a már hatvan éve működő szervezetüket és jelezték kapcsolat felvételi szándékukat magyar civil szervezetekkel, egyesületekkel, alapítványokkal.

Franciaországban a második világháború után először a közös bevásárlásokkal, nagytételű élelmiszerek olcsóbb árú beszerzésével indult a szervezet fejlődése. Később a kulturális igények megjelenésével például „vándormozik” működtetésével foglalkoztak a frissen megalakult civil szervezetek. A gazdasági fejlődés és a fiatalok városba költözése új feladatokat hozott a főleg önkéntesek munkájával és felajánlásaiból magát eltartó szervezetre, elkezdtek foglalkozni a magukra maradt idősek és a kisgyerekes családok segítésével, később pedig képzések szervezésével a segítőfoglalkozásúak részére.

A szervezet a vidéki családok érétkeit tartja szem előtt, és tevékenységét számos minisztérium támogatja. A jelenleg 45 ezer családot, több mint hatszáz helyi egyesületbe tömörítő szervezet öt megyei szervezettel rendelkezik, azok pedig regionális szövetségekbe tartoznak, és együtt alkotják a nemzeti szövetséget. A helyi egyesületek számára a magasabb szintű szövetségek nyújtanak segítséget, és jelenleg tízezer önkéntessel dolgoznak. Franciaországban most nagyjából háromezer civil szervezet működik, ezek egyötöde tagja a Vidéki Családok Regionális Szövetségének.

A szervezet tevékenysége olyan humán értékekre épül, mint a családok életében való szerepvállalás, a különbözőségek tiszteletben tartása, felelősségvállalás és kapcsolatok kialakítása, a rászorulók támogatása, elköteleződés a közösség iránt, generációk közötti szolidaritás.

Állandó programjaik közül kiemelték példaként a hat év alattiak bölcsődei gondozását, a hat év feletti gyermekek iskolaidő utáni megőrzését és szabadidős tevékenységeik szervezését, sport-,  zene- , táncfoglalkozások tartását, kreatív szabadidős tevékenységek, kézműves foglalkozások tartását, ifjúsági klubok működtetését, nyári táboroztatást, csere programok lebonyolítását, valamint a szülői összejövetelek, tematikus csoportok, konferenciák szervezését.

Az Európai együttműködéseket célzó tevékenységeik közül az Európai Unió tagországainak és a csatlakozás előtt álló országok megismertetésének támogatását, a családi mozgalmak területén a partnerkapcsolatok és a csereprogramok kialakítását, Európával kapcsolatos családi szolgáltatások indítását (külföldi táborok, fiatal önkéntesek tábora), közösségi programok szervezését, és az azokban való részvételt tartják fontosnak.

A résztvevők a személyes kapcsolatfelvételen túl a civil szervezetek egymással való kapcsolatteremtésének segítésében állapodtak meg az együttműködési lehetőségek kidolgozása érdekében, és a találkozó lebonyolításában nagy segítségükre volt José Osete, a Budapest Francia Intézet állandó képviselője és Szalmási Szilárd, az intézet munkatársa.

További információk:

Familles Rurales Fédération Régionale: www.famillesrurales.org

 

Rácz Judit

Munkaszervezet vezető

Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület

Share