Szeptember végéig kell befizetni a gazdáknak a hozzájárulást a kárenyhítési alapba! Print
Monday, 20 September 2010 14:11

There are no translations available.

A tárca kezdeményezi a kormánynál az alap feltöltését
Az MVH felhívja az agrárkár-enyhítési rendszer tagjainak figyelmét arra, hogy a 2010. évi kárenyhítési hozzájárulás befizetésére előírt határidő hamarosan lejár!
A befizetést a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10032000-00281629-00000017 számú Kárenyhítési lebonyolítási számlájára banki átutalással kell befizetni úgy, hogy az összeg legkésőbb 2010. szeptember 30-ig megérkezzen a számlára. Az átutalást javasolt legkésőbb szeptember 20-ig elindítani, mert az átutalási idő akár több munkanap is lehet!

Az árvízre és a szélsőséges időjárás okozta rendkívüli károkra figyelemmel a Vidékfejlesztési Minisztérium kezdeményezésére a Parlament júniusban döntött az agrárkárenyhítésről szóló törvény módosításáról, azért hogy a gazdák a június 30-i határidő helyett szeptember 30-ig fizethessék be az önrészüket a Kárenyhítési Alapba. Meghosszabbították a kárbejelentés határidejét is az addigi 10 napról két hétre. Egyszerűsítették a vis maior bejelentések eljárásrendjét, így a termelők mentesültek az illeték megfizetése alól.

A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszer jégeső-, fagy-, belvíz-, aszálykár bekövetkezésekor biztosít kárenyhítő juttatást az érvényes tagsági jogviszonnyal rendelkező mezőgazdasági termelők részére.

A kormány a Kárenyhítési Alapban összegyűlt pénzt minden évben megduplázza, így kárenyhítésre évente körülbelül 4.5-5 milliárd forint áll rendelkezésre.

Különösen fontos, hogy az érintettek határidőben teljesítsék fizetési kötelezettségüket, mivel ez a kárenyhítési juttatás iránti jogosultság egyik alapfeltétele, és késedelem esetén méltányosság gyakorlására nincs lehetőség.

A hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében kizárólag az a befizetés fogadható el, amit - az előírt kötelezettség teljes összegével - legkésőbb 2010. szeptember 30-án jóváírnak a kárenyhítési számlán. A fizetési kötelezettségét elmulasztó gazdálkodó a tárgyévben nem kaphat kárenyhítő juttatást.

Tekintettel arra, hogy az időjárás miatt a tényleges mezőgazdasági károk elérték a 150 milliárd forintot, a tárca kezdeményezi a kormánynál az alap további feltöltését.

A kárenyhítő juttatás iránti igénynek 2010. október 20-ig kell beérkeznie az igénylő lakhelye/székhelye szerint illetékes megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz. Az igény-bejelentéshez szükséges nyomtatványok letölthetőek az internetről az mgszh.gov.hu oldalról a „Nyomtatványok / Letölthető nyomtatványok / Földművelésügyi és Agrár-környezetgazdálkodási Igazgatóság / Az agrárkár-enyhítési eljárásról szóló 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet formanyomtatványai" elérési úton, vagy az alábbi közvetlen linken keresztül:

http://mgszh.gov.hu/aktualitasok/hirek_kozlemenyek/agrarkar.html

A gazdálkodó által igényelt kárenyhítő juttatás összegének kiszámításakor az egységes kérelemben feltüntetett termőterületen bekövetkezett hozamérték csökkenés összegéből kell kiindulnia, amelynek meghatározásakor az előző három elemikár-mentes év tényleges betakarítási adatait kell figyelembe vennie.

VM Sajtóiroda

301-42-74

Share