Nagylétszámú fúvószenekar fejlesztése Nyomtatás

Támogatás vehető igénybe: A térségben működő, nagyobb létszámú fúvószenekarok fejlesztésére, tehetséggondozásra.

Célterület azonosító:
1 013 708
HACS neve:
Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület
Jogcím:
Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése:
Nagylétszámú fúvószenekar fejlesztése

I. Fogalom magyarázat

Nagyobb létszámú fúvószenekar: minimum 25 fő

II. Támogatás vehető igénybe

A térségben működő, nagyobb létszámú fúvószenekarok fejlesztésére, tehetséggondozásra.

III. Támogatható tevékenységek

A létrejövő nagylétszámú fúvószenekar eszközhátterének fejlesztése, infrastuktúrális hátterének kialakítása és fejlesztése, működésének támogatása, marketing tevékenységük finaszírozása,

IV. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 5 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 20 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

A támogatás mértéke egyéb területen az összes elszámolható kiadás:

  • Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100 %-a

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013 -as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb területen 20 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek

A létrejövő nagylétszámú zenekar szakmai vezetője felsőfokú zenei képesítéssel kell rendelkezzen

VI. Egyéb tárgyi feltételek

-

VII. Jogosult települések

A támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken vaósul meg:

Dabas;  Hernád;  Kakucs;  Örkény;  Újhartyán;

VIII. Elszámolható kiadások

színpadi fény- és hagntechnikai szolgáltatás igénybevétele.

● a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új épület építése, meglévő épület felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése;

● b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések:

● ba) tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;

● bb) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;

● bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;

● bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;

● be) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése;

● bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése;

● bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;

● bh) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és berendezések kiépítése (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása és felhasználása céljából);

● bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;

● c) minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése:

● ca) ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

● cb) ISO 14001 szabvány előírása szerinti környezetirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

● cc) ISOTS 16949; QS 9000, VDA6 járműipari beszállítói követelményeknek megfelelő rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

● cd) AQAP 2110/2120 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

● ce) ISO 13485 szabvány előírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket tartalmazó minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

● cf) MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása;

● cg) ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

● ch) ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

● ci) BS 15000:2000 (ITIL) informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

● cj) COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

● ck) ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása;

● cl) TAPA FSR High-tech rakományok szállításával, raktározásával kapcsolatos biztonsági előírások teljesítésének megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

● cm) ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;

● cn) TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisok üzemeltetésnek és tájékoztatási szolgáltatások minőségirányító rendszerének bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;

● co) BS 7799-2/ISO 17799 szabvány előírásai szerinti információvédelmi irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

● cp) élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000 HACCP) bevezetése és tanúsíttatása;

● cq) EMAS minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

● d) tradicionális eszközbeszerzés: hagyományos, újonnan kereskedelmi fogalomban nem kapható, használt eszközök, gépek, berendezések beszerzésének, felújításának, korszerűsítésének költségei;

● e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő tárgyi eszközök beszerzése;

● f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;

● g) marketing kiadások:

● i) a 2. számú melléklet szerinti működési kiadások.

IX. Pontozási szempontok

Ssz. Értékelési szempont Pontszám Ellenőrzés módja
1. A progrojektbe bevont települések száma a HACS működési területéről 15 részletes projektterv településenként a pályázat mellékletét képezi, előzetes együttműködési megállapodás alapján
2. Együttműködés más, helyi zenei csoportokkal a HACS területén 15 előzetes együttműködési megállapodások mellékletként a pályázatban
3. A projekt megvalósítása az önkormányzati, a civil és a vállalkozói szektor bevonásával történik 10 előzetes együttműködési megállapodások mellékletként a pályázatban
4. Helyi szolgáltatókkal a helyi proramkínálat bővítését célzó együttműködés kialakítása (fellépési lehetőség biztosítása) 15 előzetes együttműködési megállapodások mellékletként a pályázatban
5. Rendezvényszervező szakember bevonása a projektbe 15 előzetes együttműködési megállapodások mellékletként a pályázatban

X. Részpontámok pontozási szempontonként

Ssz. Értékelési szempont Részpontszám megnevezés Részpontszám
1. A progrojektbe bevont települések száma a HACS működési területéről hét-tíz érintett település 10
2. A progrojektbe bevont települések száma a HACS működési területéről négy-hat érintett település 5
3. A progrojektbe bevont települések száma a HACS működési területéről egy-három település 0
4. A progrojektbe bevont települések száma a HACS működési területéről tizenegy-tizenhárom érintett település 15
5. Együttműködés más, helyi zenei csoportokkal a HACS területén 11-13 érintett településről 15
6. Együttműködés más, helyi zenei csoportokkal a HACS területén hét-tíz érintett település 10
7. Együttműködés más, helyi zenei csoportokkal a HACS területén négy-hat érintett település 5
8. Együttműködés más, helyi zenei csoportokkal a HACS területén egy-három település 0
9. A projekt megvalósítása az önkormányzati, a civil és a vállalkozói szektor bevonásával történik mindhárom szektor bevonásával 10
10. A projekt megvalósítása az önkormányzati, a civil és a vállalkozói szektor bevonásával történik két szektor bevonása esetén 5
11. A projekt megvalósítása az önkormányzati, a civil és a vállalkozói szektor bevonásával történik egy szektor bevonása esetén 0
12. Helyi szolgáltatókkal a helyi proramkínálat bővítését célzó együttműködés kialakítása (fellépési lehetőség biztosítása) több szolgáltató bevonása esetén 15
13. Helyi szolgáltatókkal a helyi proramkínálat bővítését célzó együttműködés kialakítása (fellépési lehetőség biztosítása) egy szolgáltató bevonása esetén 8
14. Helyi szolgáltatókkal a helyi proramkínálat bővítését célzó együttműködés kialakítása (fellépési lehetőség biztosítása) helyi szolgáltató bevonása nélkül 0
15. Rendezvényszervező szakember bevonása a projektbe igen 15
16. Rendezvényszervező szakember bevonása a projektbe nem 0

XI. Jogkövetkezmények

Amennyiben az elszámolható kiadások teljesülésének mértéke az 50 %-ot nem éri el a kifizetett támogatás jogosulatlanul kifizetett támogatásnak minősül. Az ügyfél a jogosulatlanul igénybe vett támogatást kimondó határozatát követő 3 évig az EMVA társfinanszírozásban nem vehet igénybe támogatást. A vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén a támogatást vissza kell fizetni.

XII. Csatolandó mellékletek

Szakmai végzettséget igazoló dokumentumok, bizonyítványok másolata,

Letölthető formanyomtatvánok:


Az MVH regisztrációhoz az alábbi adatok, dokumentumok szükségesek:
  • Adószám/ azonosító,
  • Statisztikai számjel (cég, szervezet, egyéni vállalkozó esetén!!)
  • Egyéni vállalkozói ig. szám (ha van)
  • Vállalkozás kezdetének dátuma
  • Bankszámlaszám, a bankszámla szerződés másolata!!!
  • Cégkivonat –cégnél
  • Alapító okirat másolata –szervezetnél
  • Egyéni vállalkozó bejelentő lap másolata–egyéni vállalkozó esetén
  • Aláírási címpéldány (cég, szervezet)
A regisztrációs lapot és a mellékleteket a területileg illetékes MVH-hoz postai úton juttatja el az ügyfél.

22.melléklet: G002 Kitöltési útmutató [pdf]

További formanyomtatványok:
Kitöltési útmutató - vállalkozókkal kötött együttműködési megállapodáshoz


Támogatások részletes feltételei:


Kapcsolódó linkek:
Share