A komáromi erődben járt a Stípa egyesület Imprimir

There are no translations available.

komarom3A történelmi Komárom helyén már a Római Birodalom idején is stratégiai fontosságú erődítmény állt. A Duna bal partján (ma Komárom (Szlovákia), a Duna és Vág folyók közötti keskeny félszigetet a honfoglaló magyarok is védelmi célokra kiválóan alkalmas helyszínnek találták. Itt épült fel a középkori komáromi vár, majd az Öregvár, a török elleni küzdelmek fontos helyszíne.
Az Öregvár nyugati bővítményét, elővédművét alkotta az 1664 után létesített Újvár, a császári csapatok jelentős támaszpontja, Bécs előretolt bástyája. A 1848–49-es szabadságharc kiemelkedő eseménye volt az Óvár és Újvár hősies védelme és a három komáromi csata. Ezt követően a Duna két partján a Habsburg Birodalom legerősebb katonai erődrendszere épült ki, amely 200 000 fős hadsereg befogadására is alkalmas volt. A bal parti várakkal szemben, Szőny mellett felépült a Csillagerőd, a Monostori erőd és az Igmándi erőd. Az így kialakult hatalmas erődrendszer a 20. századra azonban elvesztette stratégiai jelentőségét. 1945–1991 között a magyarországi oldalon a monostori erőd szovjet fegyverraktárként, a szlovákiai oldal várai pedig szovjet laktanyaként szolgáltak. A rendszerváltás óta a magyar oldalon múzeum nyílt az erődrendszer felújított részeiben.

komarom2A 90-es évek elején a Magyar Lovas Kör néhai alelnöke Menthy Árpád és a ma is jó egészségnek örvendő Vitéz Márkos Attila a Komáromi erőd környékén sétálgatva talált rá egy romokban heverő emlékműre, mely a két világháborúban elpusztult magyar katonalovaknak állít emléket. (Megjegyezni kívánom, hogy az I világháború 4 éve alatt a Monarchia 1,5 millió lovat veszített, melynek nagy része Hazánkból származott. A II világháború harcoló felei kb 7 millió lovat vettek igénybe, melynek 60-70 %-a elpusztult.)

komarom5A Magyar Lovas Kör Pajlócz András elnök úr vezetésével felvállalta az emlékmű rendbehozatalát, újra avatását, ami 1999 őszen nem kis áldozatok árán megtörtént. Azóta immár 11 éve emlékeznek meg az itt összegyűlt, hagyományőrzők, színpatizánsok az emlékmű üzenetét kiszélesítve az egykoron oly dicső Magyar lovas múltunkat szolgáló katonalovakról. Az emlékmű előtti főhajtás, koszorúzás után a Komáromi erőd egyik felújított termében folytatódik az emlékezés egy- egy történelmi kort kiragadva neves előadók által megtartott vitaindító előadással. Az előadást követően véget nem érő élménybeszámolók, beszélgetések folynak, ismeretségek, barátságok köttetnek melynek összetartó ereje a magyar ló iránt érzett szeretet és tisztelet. Az idei ünnepséget Pajlócz András a Magyar Lovas Kör elnöke nyitotta meg, és Vér Imre nyugalmazott honvéd alezredes mondott ünnepi beszédet.

komarom1Egyesületünk második éve vesz részt ezeken a megemlékezéseken, és az azt követő előadásokon hallgatva sok - sok érdekes történetet, szerezve új ismerősöket, barátokat. Az idei esztendő előadásának témája és aktualitása az Örkénytábori Lovas és Hajtó Tanárképző Intézet Megalakulásának 80. évfordulója volt.


Néhány gondolat Örkénytáborról: Az Örkénytábori Lovagló és Hajtó Tanárképző Iskola 1930 szeptemberében 80 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit. Néhány év elteltével lovasainak eredménye, már kiemelkedő volt. Az „örkényi iskola „módszerét megteremtői és tanítványaik soha nem tartották különösnek, speciálisnak, egyszerűen csak a helyes lovaglásnak mondották. A világháború Örkénytábort elsodorta, de kényszerből külföldre szakadt oktatói és diákjai hírnevét világhírűvé tették. Olyan lovasok kerültek ki Örkénytábor falai közül, akik képzettségük, erkölcsi és morális értékeik végett örökre példaképeivé válltak a lovasvilágnak. Örkénytábor igazi sikere és az „örkényi iskola” mítosza, hírneve a második világháború után jelentkezett, elsősorban Némethy Bertalan, Endrődi Ágoston, Hanzsalinszki- Krull Géza és Visy István sikerei nyomán.

komarom4Örkény város és a Stípa egyesület nevében helyeztünk el koszorút az emlékmű lábánál.Nagy örömünkre és meglepetésünkre szolgált találkozni Komáromban a dabasi Kovács Sámuel Tüzércsapat képviselőivel. Ők voltak azok a Honvédtüzérek, akik az ünnepséget disz lövéssel színesítették.

 

 

 

2010-10-10

Szalay Vilmos

Stípa egyesület elnöke

Share