Nemzetközi összefogásban a környezetért és a vidékért Imprimir

There are no translations available.

forumdokAz április 22-én Dabason megrendezett találkozóra kilenc LEADER szervezet képviselői (elnökök és munkaszervezet vezetők) jöttek el, hogy megismerjék egymást, együtt gondolkodjanak az együttműködésről, és aláírják a közösen elfogadott, magyar és spanyol nyelvre lefordított szándéknyilatkozatot.

LEADER[1]­­ szervezetek együttműködési szándéka a spanyol Club Biored hálózattal

A vidékfejlesztésben meghatározó szerepet vállaló hazai LEADER szervezetek ez év februárjában az I. Európai LEADER EXPO-n nem csak a magyar látogatóknak mutatkoztak be, hanem a kiállítás megrendezése során személyes kapcsolatot alakíthattak ki egymással és a kiállításra érkező külföldi LEADER szervezetek képviselőivel is. Így került sor arra a találkozóra, melyet a spanyol Club Biored hálózat képviselői, Claro García Minguillán ügyvezető, az A.D.S Valle De Alcudia képviseletében, és Máximo González Aguilar ügyvezető a  Del Oriente de Asturias képviseletében, valamint dr. Nemes Gusztáv az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos munkatársa kezdeményezett, magyar LEADER szervezetek képviselőinek bevonásával.

A Club Biored egy Spanyolországban bejegyzett, nemzetközi non-profit szervezet. Jelenleg tizenkét tagja van, hat spanyol és hat portugál LEADER csoport, melyek az 1990’-es évek eleje-közepe óta dolgoznak a vidékfejlesztésben. Közös bennük, hogy mindannyiuk területén nemzeti parkok, illetve nagy kiterjedésű védett területek találhatóak, és stratégiájuk szerves részét képezi a környezeti és kulturális értékek védelme és fenntartható felhasználása a helyi fejlesztésben. A stratégia megvalósítására az elmúlt tíz év során közös márkanevet, turisztikai csomagokat dolgoztak ki, alapvetően a helyi szolgáltatások, termékek, a helyben előállított élelmiszerek hozzáadott értékének növelése érdekében. Folyamatos köztük az információcsere, együttműködésük messze túlmutat egy szokásos uniós nemzetközi projekt keretein. Az európai szabályok változása miatt a 2007-13-as időszakban a meglévő együttműködés fenntartásához két ország már kevés, azt legalább három országra kell kibővíteniük. A spanyol munkaszervezet vezetők célja tehát partnerek felkutatása nemzetközi együttműködéshez, és mint kiderült, Magyarország több szempontból is előnyös lenne a számukra.

A budapesti egyeztetés után az Éltető Balaton-Felvidékért Egyesület valamint a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezetének munkatársai megkezdték a LEADER szervezetek tájékoztatását, a lehetséges partnerek felkutatását és a csatlakozási lehetőség feltételeinek kidolgozását. Az induláskor több mint húsz hazai LEADER szervezet jelezte érdeklődését a program iránt, ami jól mutatja a nemzetközi együttműködés iránti érdeklődést. A szikszói országos LEADER értekezleten megtartott tájékoztatót és a konkrét feladatok meghatározását követően megkezdődtek a szándéknyilatkozat aláírásának előkészületei. Az érdeklődő csoportok bemutatkozó anyagot készítettek magyar, angol és spanyol nyelven (ez mindenkinek is hasznos lesz a nemzetközi kapcsolatok fejlesztéséhez) és hivatalos döntést hoztak az együttműködési szándékról.

Az április 22-én Dabason megrendezett találkozóra kilenc LEADER szervezet képviselői (elnökök és munkaszervezet vezetők) jöttek el, hogy megismerjék egymást, együtt gondolkodjanak az együttműködésről, és aláírják a közösen elfogadott, magyar és spanyol nyelvre lefordított szándéknyilatkozatot. A jelenlévők abban is egyetértettek, hogy a nemzetközi kooperáció mellett a hazai együttműködés kialakítása, fejlesztése is nagyon fontos. Megállapodás született arról, hogy jelentős védett területekkel rendelkező hazai LEADER csoportok bevonásával informális hálózati együttműködést kezdeményeznek, hogy egymást segítve ötletekkel, gyakorlati tapasztalatok átadásával, példaértékű fejlesztések megismertetésével, jó példák bemutatásával közösen vigyék előre a vidékfejlesztés ügyét.

A jelenlévő LEADER szervezetek szeretnének együtt bemutatkozni a 2009. június 8-9-10-én, Sevillában megrendezendő FICODER-en, azaz az Első Nemzetközi Vidékfejlesztési Együttműködési Fórumon, ahol adott a további kapcsolatépítés lehetősége a Club Biored hálózattal. Fontosnak tartjuk a magyar LEADER szervezetek jelenlétét Spanyolországban, hiszen a kiváló tapasztalatokkal rendelkező spanyol LEADER szervezetekkel való együttműködés lehetősége, valamint a turizmus, a természetvédelem és a kulturális örökség megőrzésében szerzett tapasztalatainak átvétele, és hazai hasznosítása jelentősen segíthetné a magyar vidékfejlesztési közösségek munkáját.

Az együttműködés a hazai LEADER szervezetek között a szándéknyilatkozat aláírásával és az első közös program a június 12-14 között meghirdetett „Hazajáró Hétvége” szállás és programkínálatának együttes kidolgozásával megkezdődött. A Leader-szerű működés egyik fő ismérve, „a kapcsolatteremtés, élő kapcsolatrendszer és együttműködés kialakítása a vidéki térségek között a megszerzett tudás és tapasztalatok közös hasznosítása végett”, valamint az innováció növelése és a partnerség erősítése a gyakorlati megvalósítás szintjére emelkedett. Bízunk a most formálódó közösség erejében és kitartásában, a közösen kitűzött célok megvalósíthatóságában, mely az Európai Uniós programok hazai megvalósulásának jó példája lehet.

A csatlakozási dokumentumot aláíró szervezetek:

  • "A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület
  • Alpokalja-Ikvamente Leader Egyesület
  • Borsod-Torna-Gömör Egyesület
  • DIPO Duna-Ipoly Határmenti Együttműködés Helyi Közössége Közhasznú Egyesület
  • Éltető Balaton-felvidékért Egyesület (Balaton-felvidéki Acs)
  • Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület
  • GERJE-SZTŐK Helyi Vidékfejlesztési Közösség Egyesület
  • Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.
  • Szigetköz - Mosoni-sík LEADER Egyesület
Képek megtekintése a képgalériában

[1] A LEADER francia betűszó, a Liaison Entre Actions de Développement de l`Economie Rurale kezdőbetűiből áll össze, magyarra pedig így fordítható: Közösségi kezdeményezés a vidéki gazdasági fejlesztése érdekében.


Share