Megalakult a NATURAMA Szövetség! Imprimir

There are no translations available.

monoszl 003Magyar Leader csoportok valódi összefogásban a vidéki értékekért.
Ennek az ígéretes, jövőbe mutató szerveződésnek a csírája a február végén megtartott I. Európai Leader Expón született meg, amikor még csak négy HACS képviselői vettek részt a spanyol-portugál Club Biored hálózat elnökével és volt elnökével megtartott beszélgetésen, melynek témája egy hosszú távú nemzetközi együttműködési lehetőség volt. Azóta rohamléptekkel fejlődik, s minden akadályt leküzdve immár saját névvel, célokkal, ötletekkel és konkrét projekt tervekkel a negyedik mérföldkövön is túl van a magyar szerveződés.
Mérföldkövek:
  1. I. Európai Leader Expo (2009.02.28): Megfogalmazódik a nemzetközi együttműködés konkrét lehetősége és igénye. Elkezdődik a tájékoztatás, és a szervezés.
  2. Szikszó, Országos Leader Konferencia (2009.03.19.): A konkrét csatlakozási feltételek végleges ismertetése és elfogadása. Felvetődik a szoros nemzeti együttműködésre való igény a nemzetközi vonaltól függetlenül is.
  3. Dabas, (Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület, 2009.04.22.): Az Együttműködési szándéknyilatkozat aláírása 8 HACS által. Bezárult az első kör. Megfogalmazódik a FICODER-en (nemzetközi vidékfejlesztési kiállítás, Sevilla 2009.06.08-10.) való közös részvétel igénye.
  4. Monoszló (Éltető Balaton-felvidékért Egyesület, 2009.05.18-19.): A kilenc résztvevő HACS részletesebben megismeri egymást, névválasztás, megfogalmazódnak az első közös célok és a mottó. Épül a csapat, eldőlnek a FICODER-en való közös megjelenéssel kapcsolatos részletek.
A megalakulás oka

Magyarországon még nincs nagy hagyománya a nemzetközi együttműködésnek, s valljuk be sajnálatos módon igazán még az eddigi nemzeti összefogásra tett kísérletek is igen nehézkesen működnek. Néha úgy tűnik, hogy az energiánkat s tudásunkat különböző okokból nem tudjuk úgy és arra hasznosítani, amire igazán szükség lenne a „vidékfejlesztésben”. Nos, ez a kis csapat elindult egy olyan úton, amelyen járva most úgy tűnik, sikerre vannak ítélve. Hogy miért? A válasz egyszerű: csak az általuk képviselt Közösségek és a vidék érdekeit tartják szem előtt, munkájuk a hivatásuk, nem harcolnak senki ellen, egyszerűen csak életet akarnak vinni a vidékbe. Együttműködésük lényege a partnerségi kapcsolaton és közös kommunikáción alapuló érdekképviselet és tervezés, a helyi és nemzeti, természeti és kulturális értékek környezettudatos fenntartásáért, újraélesztéséért és fejlesztéséért, hogy „vidéken élni lehetőség, és ne kényszer legyen”.

Hol tartunk most?

A 4. találkozó, melyre Monoszlón került sor, sok eredményt hozott. Május 18. előtt az együttműködés nem volt több egy aláírt szándéknyilatkozatnál, az alapfeltételként meghatározott néhány kitétel teljesítésénél, s egy elszánt, összefogásra és kemény munkára felkészült csoportnál. A Balatonfelvidéken tartott 2 napos rendezvényen azonban nem csak egymást, de a HACS-ok helyzetét, különleges értékeit is jobban megismerték a résztvevők. Megtörtént a „keresztelő”, melynek eredményeként a szervezet neve a NATURAMA Szövetség lett, mely több fontos jelentést is hordoz magában: Natur(a)-természet, Rama- az indiai mitológia alakja, spanyolul tudományágat, de faágat is jelent; magyarul valaminek a keretét, összefogó erejét is jelenti, Ma- Magyarország.

Ez alkalommal különleges hangsúlyt kapott az egymással való megismerkedés, a Nemzeti Parkokkal való együttműködés igénye és lehetősége, a célok és eszközök meghatározása, közös, lehetséges projekt ötletek felvetése, az együttműködés nevének és logojának megalkotása, és természetesen a Spanyolországban megrendezésre kerülő vidékfejlesztési világkiállításon való közös részvétel részletei.

A közös célok és lehetséges projekt ötletek megfogalmazásánál igen sok azonos gondolat vetődött fel, melynek köszönhetően 3 konkrét téma köré lehetett csoportosítani az első körben meghatározott elérendő célokat és az ezekhez szükséges eszközöket: partnerség fejlesztése más szervezetekkel (pl.: Nemzeti parkok), közös érdekképviselet, helyi értékek (természeti, kulturális, társadalmi, emberi) megőrzése (környezettudatos életmód, természetközeli „vidéki életmód” bemutatása a hagyományok mentén, szelíd gazdaságfejlesztés, természeti értékek feltérképezése és megismertetése). Konkrét projekt ötletek is felvetődtek, melyek kidolgozására a közös javaslatok alapján lépésről lépésre kerül majd sor.

Mik a rövidtávú tervek és projektek?

Most a frissen megalakult Szövetség az igen közeli andalúziai kiállításra koncentrál elsősorban, hiszen nem kis szervezést kíván egy ilyen nagyszabású rendezvényen való közös részvétel, amennyiben valódi eredményeket várunk tőle. Márpedig ez most nem csupán egy diplomáciai látogatás lesz, hanem aktív kapcsolatépítés és tapasztalatcsere. A sikerhez minden feltétel adott. A HACS-ok munkáját széleskörű nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező szakemberek is segítik. Egyikük Dr. Nemes Gusztáv az MTA tudományos munkatársa, aki tulajdonképpen ezt az egész együttműködést útjára indította, és azóta is folyamatosan nagy részt vállal a koordinációban.

Emellett egy kisebb projekt is elindul. A NATURAMA Szövetség fotópályázatot kíván hirdetni gyerekek számára „az illegális szemétlerakást tiltó táblák” témakörében, mely fotókból egy vándorkiállítás készül ősz környékén.

A szövetségesek előre láthatóan 3-4 hetente találkoznak majd mindig más-más résztvevő HACS területén, melynek köszönhetően egyre jobban megismerhetik egymás adottságait. Az eddigi találkozók alkalmával egy tartalmas napot töltöttek a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület vendégségében Dabason (hagyományos vendéglátás a Levendula Tájházban), és két napot vendégeskedtek Monoszlón az Éltető Balaton-felvidékért Egyesületnél (kirándulás a Hegyestűre, borvacsora „Dezső bácsi” hamisítatlan régi pincészeténél). Ezek a „látogatások” kiemelkedő fontossággal bírnak, hiszen ahhoz, hogy közös projekteket lehessen generálni, jól kell ismerni hazánk adottságait, nem csak a saját területünket. A következő találkozóra a sevillai FICODER kiállítás után kerül sor, ahol az egyik leglényegesebb napirendi pont a rendezvény tapasztalatainak megosztása és ezek hasznosításának lehetőségei lesznek. Ezen kívül a Monoszlón felvázolt projekt ötletek részletesebb megvitatására is sor kerül.

Ezúton kívánok további jó munkát és nagyon sok sikert a résztvevő 8 HACS-nak :„A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület, Alpokalja Ikvamente Leader Egyesület, DIPO Duna-Ipoly Határmenti Együttműködés Helyi Közössége Közhasznú Egyesület, Éltető Balaton-felvidékért Egyesület, Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egysület, GERJESZTŐK Helyi Vidékfejlesztési Közösség Egyesület, Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft., Szigetköz-Mosoni-sík Leader Egyesület.

Írta: Sebestyén Mária (2009. május 22.)

NATURAMA Szövetség weboldala: http://www.naturama.hu/

Share