A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesülethez benyújtandó LEADER IV. tengelyes pályázatokat november 16-ig a 2372 Pf. 14. postacímre várjuk! Print

There are no translations available.

LEADER HPME katalógus - pályázatok és a letölthető formanyomtatványok....
Figyelem: A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesülethez benyújtandó pályázatokat a 2372 Pf.14 postacímre várjuk!
FIGYELEM: AZ AKTUÁLIS PÁLYÁZATI SZAKASZT MEGHOSSZABÍTTOTTÁK, AZ ÚJ HATÁRIDŐ: NOVEMBER 16!

A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület akcióterületén (Bugyi, Csévharaszt, Dabas, Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel, Vasad) lehetőség van LEADER pályázatok benyújtására a megjelent 122/2009. (IX. 17.) FVM Rendelet alapján, melyhez a 141/2009. (X. 5.) MVH Közlemény tartalmazza a benyújtandó formanyomtatványokat.

Támogatás vehető igénybe:

a) LEADER közösségi célú fejlesztés,
b) LEADER vállalkozási alapú fejlesztés,
c) LEADER rendezvény,
d) LEADER képzés,
e) LEADER térségen belüli együttműködés,
f) LEADER térségek közötti és nemzetközi együttműködés,
g) LEADER tervek és tanulmányok.

A konkrét fejlesztési lehetőségeket célterületenkénti bontásban a mellékelt táblázat mutatja.

Amennyiben az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye, székhelye, telephelye, fióktelepe vagy fióktelephelye működik a felsorolt települések valamelyikén, akkor az ezen területen megvalósuló tevékenységek támogathatóak.

Egy pályázatban kizárólag egy jogcím keretében megvalósuló tevékenységre igényelhető támogatás.

Egy pályázat egy jogcímen belül kizárólag egy célterületre irányulhat.

A pályázat benyújtására nyitva álló időszakban egy ügyfél egy célterületre kizárólag egy pályázatot nyújthat be.

Egy ügyfél a 2007-2013. évi tervezési időszakban jogcímenként legfeljebb három pályázatot nyújthat be.

Az e rendelet keretében megvalósuló fejlesztés a pályázat befogadását követően kezdhető meg.

A pályázatokat 2009. október 1. és 2009. november 16. között, ezt követően évente március 1. és 31., valamint október 1. és 31. között a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített formanyomtatványon, postai úton kell benyújtani az illetékes LEADER HACS ( Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület) munkaszervezeti irodájába.

A pályázatok rangsorolása után a rendelkezésre álló keret alapján az MVH hozza meg a támogatási döntést.

A pályázási folyamat az MVH regisztrációval indul, melyhez a G001-es formanyomtatványt, valamint minden a pályázatok benyújtásához szükséges űrlapot, kiírást, vonatkozó rendeletet a www.leaderkontakt.hu oldalon találnak meg a dokumentumtár menüpontban.

A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület irodája nyitva áll a pályázni kívánók előtt Dabason, a Szent István út 67. szám alatt.

Elérhetőségeink: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

LEADER HPME katalógus - pályázatok:
 1. Hagyományőrző tevékenység bemutatása rendezvenyéken, térségi művészeti találkozó létrehozása
 2. A térség helytörténetének feltárása
 3. Nemzeti és nemzetközi kapcsolatépítés
Letölthető formanyomtatványok:
Közlemény [pdf]
1.melléklet: Főlap (D3301-01) [pdf]
2.melléklet: Építési A betétlap (D0003-04) [pdf]
3.melléklet: Építési B betétlap (D0004-03) [pdf]
4.melléklet: Építési C betétlap (D0040-02) [pdf]
5.melléklet: Gép betétlap (D0001-04) [pdf]
6.melléklet: Árajánlatos tétel bejelentő lap (D0075-03) [pdf]
7.melléklet: Pénzügyi terv (D3302-01) [pdf]
8.melléklet: Üzleti terv [xls]
9.melléklet: Üzleti terv kitöltési útmutató [pdf]
10.melléklet: Működtetési és fenntarthatósági terv [xls]
11.melléklet: Működtetési és fenntarthatósági terv kitöltési útmutató [pdf]
12.melléklet: Pénzügyi terv I. – SFH betétlap – (D0005-07) [pdf]
13.melléklet: Nyilatkozat összeférhetetlenség fennállásáról a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján term
14.melléklet: Nyilatkozat összeférhetetlenség fennállásáról a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján szer
15.melléklet: Közzétételi kérelem (D9901-01) [doc]
16.melléklet: Nyilatkozat közbeszerzési kötelezettségről (D0078-02) [pdf]
17.melléklet: Kitöltési útmutató [pdf]
18.melléklet: Az illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodák elérhetőségének listája és levelezési
19.melléklet: G001 Regisztrációs lap [pdf]

Az MVH regisztrációhoz az alábbi adatok, dokumentumok szükségesek:
 • Adószám/ azonosító,
 • Statisztikai számjel (cég, szervezet, egyéni vállalkozó esetén!!)
 • Egyéni vállalkozói ig. szám (ha van)
 • Vállalkozás kezdetének dátuma
 • Bankszámlaszám, a bankszámla szerződés másolata!!!
 • Cégkivonat –cégnél
 • Alapító okirat másolata –szervezetnél
 • Egyéni vállalkozó bejelentő lap másolata–egyéni vállalkozó esetén
 • Aláírási címpéldány (cég, szervezet)
A regisztrációs lapot és a mellékleteket a területileg illetékes MVH-hoz postai úton juttatja el az ügyfél.
20.melléklet: G001 Kitöltési útmutató [pdf]
21.melléklet: G002 Regisztráció módosító lap [pdf]
22.melléklet: G002 Kitöltési útmutató [pdf]
G004-es Betétlap a G002-es regisztráció módosító laphoz
Kapcsolódó linkek:
Leader pályázati felhívás Intenzitások
Share