Kompetencia fejlesztő tréning Nyomtatás

Az „Új Esély” VEKOP 7.1.4.-16-2019-00002 pályázat keretében kompetencia fejlesztő tréningre került sor a tatárszentgyörgyi Esély Szociális Szolgálat épületében, valamint a Művelődési Házban 2018. november 20-23 között.
A három napos tréninget a projekt célcsoport tagjainak számára tartottuk, akik a későbbiekben a kőműves, virágkötő OKJ-s képzésre, vagy az általános iskolai felzárkóztató képzésre szeretnének jelentkezni. A kompetencia fejlesztő tréning célja első sorban az volt, hogy a célcsoport tagok képzéshez szükséges vonatkozó jogszabály szerinti kompetenciái erősítésre kerüljenek és ennek segítségével a képzés előfeltételének számító bemeneti kompetencia teszten sikeresebben szerepeljenek. A tréning ideje alatt főként feladatokat oldottunk meg közösen a résztvevőkkel. A feladatok között szövegértés, fogalmazás, számítási feladatok (összeadás-kivonás, szorzásosztás kézzel, valamint számológépes műveletek), logikai feladványok, mértékegység átváltás, százalékszámítás, kerekítés, szövegírás, alapvető összefüggés felismerés ill. egyéb feladatok szerepeltek. A feladatokat egymást követően oldottuk meg, értelmezésük közösen történt, majd ezt követően a feladtok megoldása egyénileg történt. A feladatok eredményét közösen értékeltük ki a csoporttal és a helyes megoldást közösen vezettük le minden esetben. A nagyobb érdeklődő számra való tekintettel itt kisebb csoportokra osztottuk (1-1 asztal) a résztvevőket és a megoldást mindig egy-egy csoport közreműködésével vezettük le közösen a teljes csapat előtt. A csoport részéről a leginkább fejlesztendő területként a szövegértés, mértékegység átváltás, kézzel osztás, valamit a logikai feladatok jelentkeztek. Ennek figyelembe vételével a délutáni időben főként ezekre a feladatokra koncentráltunk. Összességében a csoport tagjai részéről érzékelhető volt a figyelem és a nyitottság, valamint a motiváció a személyes fejlődés lehetősége iránt. A tréning jó hangulatban, fegyelmezett keretek között tel el. A tréningen nem minden résztvevő tudott a teljes időtartamban jelen lenni, mivel főként hölgyek jelentkeztek, akiknek az otthoni teendőit (kisgyermekek, családi feladatok, stb.) nehéz volt összeegyeztetni – annak ellenére, hogy a tréning időpontja előzetesen már egyeztetésre került a célcsoport tagokkal. A kompetencia mérő teszt időpontját is javasolt ennek figyelembe vételével legalább két napszakban (délelőtt, délután) biztosítani a résztvevők számára.

A résztvevők a róluk készült fotó internetes közzétételéhez nem járultak hozzá.

Tatárszentgyörgy, 2018. november 28.

Varga Péter szakmai beszámolója alapján

Share