Környezetnap - a hulladékmentes környezetért Tatárszentgyörgyön Nyomtatás

 

környezetnap9A környezetnap megszervezésére Tatárszentgyörgyön került sor, fő témája a környezetvédelem, ezen belül is a tudatos hulladékgazdálkodás és a szemetelés okozta környezeti ártalmak csökkentése volt. A nap során három programelem keretében szólítottuk meg és vontuk be az első sorban a program célterületét képező szegregátumban élő felnőtteket és fiatalokat egyaránt.


A témaválasztást az indokolta, hogy Tatárszentgyörgyön a szegregátumban található háztartásokban gyakran kritikus helyzetet ölt az udvaron felgyülemlett, kezeletlen szemét, másrészt pedig a közelben található külterületen hasonló helyzet tapasztalható, mivel ismeretlenek több esetben illegálisan odahordták és leöntötték a szemetet. Sajnos a településrészen lakók nap, mint nap ezzel élnek, már-már természetessé vált számukra, beleértve a fiatalokat, gyermekeket is.
A program célja az volt, hogy az érintett lakosság bevonásával, szemléletformáló jelleggel kísérletet tegyünk a kialakult szeméthelyzet legalább részleges felszámolására, megalapozva ezzel a jövőben a hasonló probléma kialakulásának elkerülését.
Az 1. és 2. programelem keretében Tatárszentgyörgy Kinizsi és Vörösmarty utcák kereszteződésében, valamit a Kinizsi és Kossuth Lajos út közötti külterületen helyeztünk el konténereket. A cél a Kinizsi, József Attila utcák és Fenyves sor háztartásaiban és a külterületen felgyülemlett szemét közös összegyűjtése volt. A programot az önkormányzattal közös együttműködésben valósítottuk meg. A lakosság részére előzetesen kiosztásra kerültek szemeteszsákok és gumikesztyűk, hogy a saját környezetükben a szemetet össze tudják gyűjteni és kihelyezzék a kapu elé, ahonnan kistraktorral kerültek a zsákok begyűjtésre és beszállításra a konténerekbe. A vártnál sokkal több háztartásból vettek részt az akcióban és elmondható, hogy örültek a kezdeményezésnek. A legtöbben szégyellték is a kialakult helyzetet, így nem akarták, hogy fotó készüljön róluk, házaikról
A külterületi akció már korántsem volt ilyen zökkenőmentes, annak ellenére, hogy ide is sikerült résztvevőket toboroznunk. A fő problémát az jelentette, hogy a település részen sokan sejteni vélik, hogy ki / kik helyezhették oda illegálisan a szemetet, így elzárkóztak attól, hogy „más után” szedjék azt össze, amikor ők maguk sohasem hordtak oda semmit. Másrészt a szemét annyira régen oda került már, hogy egy része teljesen beágyazódott már a talajba, így kézi erővel csak a felületen található darabok egy részét lehetett eltávolítani, mivel a másik rész sajnos szerves trágyával és más egyéb anyagokkal volt keveredve. Így a terület részleges megtisztítását követően a maradék szemét eltávolítására a későbbiekben gépi segítséggel kerül sor.
Úgy ítéljük meg, hogy az akció elérte célját, mivel a helyiek közül többen felfigyeltek a szemétgyűjtésre és tájékoztatásképpen el is lett mondva számukra, hogy a terület megtisztítása után az önkormányzat a hatóságokhoz fog fordulni, amennyiben újra illegális szemétlerakás lesz tapasztalható a helyszínen.
A harmadik programelem egy kihelyezett tájékoztató fórum volt a témában a helyi, főként a célterületen élő ifjúság számára. Az előadó az interaktív program során a környezetvédelem, a környezettudatos életmód és a tudatos hulladékgazdálkodás fontosságára hívta fel a fiatalok figyelmét, akik nagyon érdeklődők voltak és aktívan vettek részt a programon.
Összességében véve az akció elérte a célját, hiszen több mint száz résztvevőt sikerült bevonnunk, akik számára az aktív cselekvés mellet a témával kapcsolatos információk a valamely programelem során átadásra kerültek. Napközben a résztvevők számára szendvicsebédet, este pedig vacsorát biztosítottunk.

A környezetnapokkal kapcsolatos képek a galériában megtekinthetők.

Share