Környezetnap – a gondozott lakókörnyezetért Tatárszentgyörgyön Nyomtatás

 

IMG-2537A környezetnapok programja a projekt szakmai partnereivel és a helyi közösség tagjaival került kialakításra. A programokat két egymást követő napon szerveztük meg, számítva a helyiek aktivitására, valamint az egymáshoz is kapcsolódó programok figyelemfelkeltő jellegére.

Célunk a szegregátumban élők megszólítása volt, szerettük volna elérni, hogy a lakosság bevonásával egy olyan szemléletformáló program induljon el, melyben a lakóhely körüli környezet megtisztítása, és karbantartása (fűnyírás, az utcák gereblyézése és tisztára seprése) egy gondozottabb és szebb környezetet teremt meg, számolva az első napi szemétgyűjtő akció látványos eredményeivel.

A második környezetnap három elemet tartalmazott,
- Fűkaszálás a szegregátumban a szeméttől megtisztított területen és a környező utcákban
- Előadás tartása a fiatalok részére a Kiskunsági Nemzeti Park kollégáinak bevonásával: Természeti értékek Tatárszentgyörgyön
- Beszélgetés a fiatalok helyzetéről, lehetőségeiről

A program meghirdetése a szórólapok házankénti kiosztásával kezdődött, ahol személyesen is
elmondtuk a Tatárszentgyörgyi Kinizsi utca. Vörösmarty utca, József Attila utca és a Fenyves sor
lakóinak, hogy milyen céllal szervezzük a környezetnapi akciót. A második környezetnap során gereblyéket és kapákat biztosítottunk azok számára, akik részt kívántak venni a közös munkában. Az eszközöket a nap végén az Önkormányzat tulajdonába adtuk át, ezzel biztosítva a további környezetvédelmi programok lebonyolításához a szükséges eszközöket.
A következő program a Természeti értékek Tatárszentgyörgyön címmel a fiatalokat szólította meg. A
Kiskunsági Nemzeti Park részéről Dr. Vadász Csaba és Schneider Viktor adtak elő a település
környezetének értékeiről, a környéken található védett növényekről, valamint a Nemzeti Park
területének élővilágáról. Mivel a fiatalok gyakran keresnek kikapcsolódási lehetőséget a környező
erdőkben és réteken, egyáltalán nem mindegy, hogy tisztában vannak-e azokkal a természeti
értékekkel, melyek a közvetlen környezetükben megtalálhatók, tudnak-e vigyázni a fokozottan védett
növényekre, és tudják-e milyen állatfajoknak biztosít élő helyet a falut körülvevő természetvédelmi
terület. A településen többen élnek koszorúkötésből, és moha- zuzmó gyűjtéséből, ezért gyakran
megfordulnak a természetvédelmi területen. A környezetvédelmi tudatosság, és a természetvédelmi
ismeretek átadásán keresztül igyekeztünk olyan tudást biztosítani a megjelent fiatalok számára,
amelynek segítségével felértékelődik a falut körülölelő táj és élővilág, valamint reményeink szerint a
gyerekeken keresztül a szülőkhöz is eljut a természeti értékek védelmének szükségessége.

A harmadik programelem kivitelezésében nagyban támaszkodtunk a Baptista Szeretetszolgálat
tevékenysége nyomán kialakított közösségi programokhoz, ezért a környezetnap harmadik elemet a
Baptista szeretetszolgálat udvarán a nyári tábor programjához kapcsolódva szerveztük meg.
A táborban elsősorban hátrányos helyzetű fiatalok vesznek részt nagy számban, és a tábor
záró rendezvénye során lehetőséget kaptunk arra, hogy beszélgetést folytassunk a résztvevő
fiatalokkal „Jövőtervezés" címén. A beszélgetésből kiderült, hogy a fiatalok nagy része
Tatárszentgyörgyön képzeli el a felnőtt életét, itt szeretnének majd családot alapítani és dolgozni.
A helyi munkalehetőségeket átbeszélve derült ki számukra, hogy kevés olyan vállalkozás működik
Tatárszentgyörgyön, ahol általános iskolai végzettséggel el lehet helyezkedni, ezért mindenképpen
fontos legalább a szakközépiskola, de középiskola és a főiskola elvégzésével, sokkal nagyobb eséllyel
tudnak helyben, vagy a környék nagy vállalatainál munkát találni. A beszélgetésbe a gyerekekért
érkező szülőket is sikerült bevonni, aminek nagyon jó hatása volt a közösségre. A program végén
többféle szendviccsel, édes és sós süteményekkel láttuk vendégül a szülőkkel és táboroztatókkal
együtt közel 60 fős létszámú csoportot, valamint a napközbeni programokba bekapcsolódó
felnőtteket.
A környezetnap eredeti célja a célcsoport bevonásával történő programok lebonyolítása, iskolán
kívüli fejlesztés és oktatás volt a természet és környezetvédelmi tematika mentén. Reményeink
szerint A program lebonyolításával a környezettudatosabb gondolkodás és a felelős,
környezettudatos életmód kialakításában tettünk nagy lépéseket. Reményeink szerint a program helyi kezdeményezéssel pályázati támogatás nélkül - jövőre ismételhető lesz, és igyekszünk a
település többi lakóját is bevonni a hasonló kezdeményezésekbe.

 

A környezetnapokkal kapcsolatos képek a galériában megtekinthetők.

Share